Vorige

Hoogtechnologisch breinonderzoek voor flexibelere werknemers

26 november 2020

Antwerp Management School en Acerta stellen voor: AMS-Acerta NeuroTrainingLabTM

Brussel, 26 november 2020 – Antwerp Management School (AMS) en hr-dienstenbedrijf Acerta werken samen aan een hoogtechnologisch breinonderzoek rond het aanpassingsvermogen van werknemers, een competentie waar werkgevers steeds meer waarde aan hechten. Op basis van de resultaten zal partner Acerta tools aanreiken waarmee organisaties dit aanpassingsvermogen als hr-factor kunnen meten en versterken.

Leestijd: Later lezen?

In een wereld waarin de snelheid van veranderingen niet eens meer in vraag wordt gesteld, groeit de nood aan inzicht in future skills: de vaardigheden die werknemers nodig hebben om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Weten welke vaardigheden dit zijn en hoe je deze kan meten en ontwikkelen, is bijzonder interessante informatie voor de arbeidsmarkt. Een van de future skills die steeds vaker opduikt, is het vermogen van mensen om zich aan te passen. Is het aanpassingsvermogen iets wat mensen van nature in zich hebben, of niet? Hoe meet je het? Zijn er factoren die dit stimuleren of afremmen? Welke en hoe? Kan je het met andere woorden ontwikkelen of moet je op zoek naar specifieke profielen? De behoefte aan evidence based onderzoek naar het aanpassingsvermogen is er dus. Via de biometrie (biomedische indicatoren van activiteit in het menselijke brein) kunnen onderzoekers in het NeuroTrainingLabTM deze behoefte wetenschappelijk verantwoord invullen. 

Aanpassingsvermogen als prioritair onderzoeksonderwerp van het NeuroTrainingLabTM

Het NeuroTrainingLabTM, gelegen in de Antwerp Management School, brengt al langer bijzonder efficiënt leiderschapsgedrag en de bijbehorende neuro-cognitieve activiteit in kaart. Het lab wordt geleid door Prof. Dr. Steven Poelmans: “Het NeuroTrainingLabTM is een methodologie die het mogelijk maakt om gedrag te observeren en de gerelateerde neuro-cognitieve activiteit te meten. Het doel is om de EQ, de prestaties en de gezondheid van professionals te verhogen door contingente, taakgerichte (neuro)feedback te bieden.

AMS en Acerta bundelen intellectuele capaciteit en resources

Onder stimulans van hr-specialist Acerta zal Prof. Poelmans voortaan ook het ‘aanpassingsvermogen bij werknemers’ onderzoeken. Dr. Chris Wuytens, eveneens Managing Director van Acerta Consult: “Het toenemende belang van aanpassingsvermogen bij werknemers is geen modetrend. Daarom hebben we besloten om, samen met AMS, de intellectuele capaciteiten en resources te bundelen. Dit Belgische NeuroTrainingLabTM en dit onderzoek zijn daarvan het resultaat. Als hr-specialist en -dienstenbedrijf dat actief inzet op talentontwikkeling, zijn wij bovendien uitstekend geplaatst om mee vorm te geven aan dit onderzoek. Bovendien kunnen we ook een brede groep van geïnteresseerde organisaties bereiken. Dit is belangrijk voor zowel het onderzoek als de toepassing van de resultaten.

Van hoogtechnologisch breinonderzoek naar praktische tools

Het is uiteraard niet haalbaar om elke kandidaat-medewerker voortaan hoogtechnologische sensoren op het hoofd te zetten en de resultaten door breinspecialisten te laten analyseren. Het NeuroTrainingLabTM is geen testlab, wel een researchlab. Het biedt inzichten in wat er gebeurt in het brein en in de elementen en interventies die het aanpassingsvermogen positief kunnen beïnvloeden. Op basis daarvan worden tools ontwikkeld waarmee ondernemingen de factor ‘aanpassingsvermogen’ kunnen optimaliseren in hun HRM- (human resources management) en HRD-beleid (human resources development).

Dr Chris Wuytens: “Onze ambitie is de professionalisering van onze hr-tooling rond ontwikkeling. Als copromotor, willen we de krachten bundelen om een bruikbare tool te ontwikkelen waar de werkgever maximaal kan op inzetten om niet alleen de ontwikkelbaarheid van de medewerker te meten maar ook om ze omhoog te krijgen.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Over het onderzoek

Prof. dr. Steven Poelmans zette het eerste NeuroTrainingLabTM op aan de EADA Business School in Barcelona. Ondertussen hebben ook Chili, Peru, Brazilië en dus ook België een NeuroTrainingLabTM en zijn er plannen voor Equador, Mexico en Portugal.

Het Belgische onderzoek dat nu onder partnerschap van AMS en Acerta is gestart, loopt over een periode van drie jaar en bestaat uit vier fasen: 1) een grondige studie van de bestaande literatuur, 2) ontwikkeling van de ideale testbatterij, 3) definiëren van de interventies (experimentele fase) en 4) field testing. Het partnerschap met Acerta verzekert een goede doorstroming van informatie naar en van het onderzoek, tussen het NeuroTrainingLabTM en de business.

Acerta, AMS, NeuroTrainingLabTM

Deel dit artikel