Vorige

Impact van coronacrisis op jongeren is nog niet voorbij

27 augustus 2021

Instroom van (min-)25-jarigen is -26,4 % lager in 2021 dan in precoronajaar 2019

Brussel, 27 augustus 2021 – In de eerste helft van 2021 zijn er minder jongeren met een arbeidscontract van onbepaalde duur gestart dan in dezelfde periode twee jaar geleden. De instroom van werknemers van 25 jaar of jonger is -26,4 % lager dan voor de coronacrisis en 4,7 % lager dan vorig jaar. Daarmee behoren de jongeren tot de enige leeftijdscategorie die niet opnieuw aan het stijgen is sinds het coronajaar 2020. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van de gegevens van meer dan 30.000 werkgevers. Daarnaast vergeleek Acerta het brutoloon van deze jongeren: de farmaceutische sector biedt hen met gemiddeld 2.620,85 euro het hoogste startersloon aan. In de voedings- en logistieke sectoren, die de coronacrisis goed doorstaan hebben, stijgen de starterslonen sterk met respectievelijk +13,6 % en +11,1 %.

Leestijd: Later lezen?

De impact van de coronacrisis is duidelijk zichtbaar bij de instroom van nieuwe werknemers met contracten van onbepaalde duur. Tijdens de eerste zes maanden van 2020 daalde de instroom van alle leeftijdsgroepen. De sterkste daling was bij de oudste leeftijdscategorie (55 jaar of ouder): hier gingen 23,8 % minder medewerkers aan de slag met een contract van onbepaalde duur. Daarna volgt de jongste leeftijdscategorie (25 jaar of jonger) met -22,7 %. De instroom van de overige leeftijdsgroep (26 tot 55 jaar) kende een daling van -16,1 %.

Evolutie instroom per leeftijdscategorie t.o.v. voorgaande periodes, enkel arbeidscontracten van onbepaalde duur

Figuur 1: Evolutie instroom per leeftijdscategorie t.o.v. voorgaande periodes, enkel arbeidscontracten van onbepaalde duur

*De percentages hebben telkens betrekking op de eerste jaarhelft

Jongeren ondervinden nog steeds impact van coronacrisis

Intussen ligt de instroom van werknemers die ouder zijn dan 25 jaar opnieuw hoger dan in 2020: +3,1 % bij de 26 tot 55-jarigen en +9,4 % bij de 55-plussers. Maar de instroom van jonge werknemers (25 jaar of jonger) blijft in 2021 wel nog steeds lager (‑4,7 %) dan in coronajaar 2020.

Annelies Baelus, Director Talent Services: “Het is een lastige periode voor de jongeren. De jongste leeftijdsgroep heeft de impact van de coronacrisis misschien wel het sterkste gevoeld. Daarom vinden we het hoopgevend dat er bij de 25-plussers opnieuw meer instroom is dan in 2020. Ook onze andere onderzoeken tonen aan dat bedrijven opnieuw meer rekruteren en dat de arbeidskrapte zich zelfs opnieuw laat voelen.”

Instroom werknemers met arbeidscontract van onbepaalde duur tijdens eerste semester van 2019, 2020 en 2021, per leeftijdscategorie, evolutie tegenover totaal aantal werknemers

Figuur 1: Instroom werknemers met arbeidscontract van onbepaalde duur tijdens eerste semester van 2019, 2020 en 2021, per leeftijdscategorie, evolutie tegenover totaal aantal werknemers

Farmaceutische sector betaalt jongeren het best

Acerta vergeleek ook het bruto maandloon van startende jongeren (25 jaar of jonger) in verschillende sectoren. Met een gemiddeld bruto maandloon van 2.620,85 euro betaalt de farmaceutische sector het hoogste loon aan deze jonge werknemers. Dat gemiddelde loon is gestegen met 5,7 % tegenover 2019.

Annelies Baelus: “De farmaceutische sector speelt een belangrijke rol tijdens deze coronacrisis. Denk maar aan de ontwikkeling en productie van de vaccins en de coronatesten en het advies bij alle veiligheids- en hygiënemaatregelen die iedereen moet volgen. De stijging van het gemiddelde bruto maandloon voor startende jonge werknemers in deze sector valt hierdoor te verklaren, hoewel de farmasector niet de sterkste stijging kent.”

Startersloon groeit in voedings- en logistieke sector

De voedings- en logistieke sector hebben de coronacrisis goed doorstaan en dat weerspiegelt zich ook in de starterslonen: het gemiddelde startersloon groeide in deze sectoren met respectievelijk +13,6 % en +11,1 %.

De bouwsector, die het ook goed deed tijdens de coronacrisis, noteert daarentegen maar een groei van +0,4 % in de starterslonen. Annelies Baelus: “Het is opvallend dat we in de voeding- en logistieke sector  (sectoren die het allebei goed deden tijdens de coronacrisis) een groei van het gemiddelde startersloon zien. De bouwsector wijkt hier wat vanaf. Dat ligt waarschijnlijk aan de barema’s die er in deze sector gelden.

Horeca werpt verloning als wapen in de strijd tegen arbeidskrapte

In de horecasector is de loonevolutie bij instromende jongeren van 25 jaar of jonger het meest opvallend. De sector noteerde er een stijging van +22,2 % tegenover 2019. Annelies Baelus: “De horeca kampt met een structureel personeelstekort. Om personeel te winnen, proberen ze het loon aantrekkelijker te maken voor de startende jongeren. Het gemiddelde startersloon is in de horecasector gestegen met +22,2 % tegen over 2019. Dat is meteen de sterkste stijging van alle sectoren.”

Loonevolutie bij instromende jongeren van 25 jaar of jonger tijdens het eerste semester, vergelijking 2021 t.o.v. 2019, enkel arbeidscontracten van onbepaalde duur

Figuur 2: Loonevolutie bij instromende jongeren van 25 jaar of jonger tijdens het eerste semester, vergelijking 2021 t.o.v. 2019, enkel arbeidscontracten van onbepaalde duur

 

Over de cijfers

De gegevens zijn gebaseerd op de reële gegevens van werknemers met een contract van onbepaalde duur tijdens de eerste zes maanden van 2019, 2020 of 2021, in dienst bij meer dan 30.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren. De subgroep met instromende werknemers van 25 jaar of jonger omvat meer dan 7.600 werknemers.

We bekijken het normale bruto maandloon voor een voltijdse prestatie dat een werknemer ontvangt, zonder bijkomende voordelen zoals een eindejaarspremie, dubbel vakantiegeld, maaltijdcheques en andere voordelen.

Deel dit artikel