Vorige

IT-sector kent tijdens coronacrisis grootste jobgroei van alle sectoren

03 februari 2021

Horeca en cultuur tekenen zwaarste dip in personeelsbestand op

Brussel, 3 februari 2021 – Ondanks de coronapandemie groeide het personeelsbestand in bepaalde sectoren in 2020. Vooral bedrijven in de IT-sector (+4,2 %), de land- en tuinbouw (+4,1 %) en de vrije beroepen (+2,4 %) stelden in 2020 meer mensen tewerk dan een jaar voordien. De horeca (-16,4 %), de cultuursector (-11,7 %) en de interimsector (-9,8 %) kenden de grootste dalingen. Dat blijkt uit het coronadashboard van hr-dienstenbedrijf ACERTA op basis van de gegevens van 27.000 bedrijven.

Leestijd: Later lezen?
Groei in IT, land- en tuinbouw en vrije beroepen

Hoewel heel wat ondernemingen zware klappen hebben gekregen vanwege de coronapandemie, zijn er ook bedrijven die aangeworven hebben tijdens de voorbije periode. Vooral bedrijven in de IT-sector (+4,2 %), de land- en tuinbouwsector (+4,1 %) en de vrije beroepen (+2,4 %) zagen hun personeelsbestand afgelopen jaar toenemen. Acerta baseert zich hiervoor op het aantal arbeidsovereenkomsten van bepaalde en onbepaalde duur bij 27.000 bedrijven. Ondernemingen actief in ‘Vervoer en opslag’ (+2,2 %) en de bouwsector (+1,5 %) vervolledigen de top vijf.

Liesbet Coninx, Managing Director Payroll Services bij Acerta: “Het coronajaar was voor heel wat ondernemingen een moeilijk jaar. Toch zijn er ook sectoren die bijkomende aanwervingen hebben gedaan in 2020. De IT-sector bijvoorbeeld. Heel wat bedrijven hebben hun digitale kanalen uitgebreid (of zelfs opgestart), waardoor die sector een boost heeft gekregen. Ook de land- en tuinbouwsector kende een groei van het personeelsbestand, maar hier gaat het vooral om tijdelijke arbeidscontracten. De oorzaak van die stijging ligt waarschijnlijk bij de verschillende maatregelen die de regering genomen heeft om de gevolgen van de coronapandemie op de voedselproductie te beperken: enerzijds het verdubbelen van het aantal dagen seizoensarbeid, anderzijds de mogelijkheid voor tijdelijk werklozen en personen in SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) om het werk als seizoenarbeider in deze sector te combineren met behoud van de uitkering.

Sterkste groeisectoren in 2020 op vlak van personeelsbestand

Figuur 1: Sterkste groeisectoren in 2020 op vlak van personeelsbestand

Sterkste dalers: horeca en cultuur

Bij de dalers zijn er geen verrassingen: de horeca is het sterkst gekrompen, met een afname van het personeelsbestand van -16,4 %, gevolgd door de cultuursector (-11,7 %) en de interimsector (-9,8 %). Liesbet Coninx: “Het is absoluut geen verrassing dat de coronapandemie de grootste impact heeft gehad op de horecasector. We zien niet meteen significante verschillen tussen de verschillende regio’s. Wat we wel zien, is dat de procentuele daling het grootst is in West-Vlaanderen. Dat is niet geheel onlogisch, want de horeca aan de Belgische kust is meer afhankelijk van seizoensgebonden flexibele arbeid, die omwille van corona sterk gedaald is. De daling die we vaststellen bij de horecasector is vooral te vinden bij de flexijobbers en de studentenjobs. De vaste werknemers werden vaak op tijdelijke werkloosheid geplaatst en behielden dus hun arbeidscontract.

Sterkste daalsectoren in 2020 op vlak van personeelsbestand

Figuur 2: Sterkste daalsectoren in 2020 op vlak van personeelsbestand

Liesbet Coninx: “De coronacrisis valt zwaar bij heel wat bedrijven. Nochtans zijn er oplossingen, zoals werknemers tijdelijk tewerkstellen bij een andere werkgever. Op die manier behoudt de werkgever zijn talentvolle medewerkers, krijgen werknemers tijdelijk een nieuwe uitdaging en doen ze nieuwe ervaring op, en kan de organisatie bij betere vooruitzichten snel terug op volle kracht draaien met iedereen aan boord. Acerta heeft trouwens een platform, ‘Bridge’, waarop bedrijven die tijdelijk hun personeel willen uitlenen en bedrijven die tijdelijk extra handen kunnen gebruiken, zich kunnen aanmelden.

 

 

Over de cijfers

Deze analyse via het coronadashboard is gebaseerd op data van 27.000 werkgevers die de voorbije twee jaar (2019 en 2020) aangesloten waren bij Acerta Sociaal Secretariaat. Het dashboard brengt evoluties in kaart op het gebied van werknemersgroei, economische werkloosheid & faillissementen en stopzettingen. In deze analyse kijkt Acerta naar de actieve arbeidsovereenkomsten van zowel bepaalde als onbepaalde duur.

Deel dit artikel