Vorige

Kort ziekteverzuim fors afgenomen sinds lockdown

25 oktober 2020

Brussel, 25 oktober 2020 – In september 2020 ging slechts 2,3 % van de werkdagen verloren aan kortstondig ziekteverzuim. Dat is 6,4 % minder dan in september vorig jaar. Al sinds mei – na de lockdown - is er een opmerkelijke daling van -16 % in korte afwezigheden van het werk door ziekte, stelt hr-dienstenbedrijf Acerta vast. De belangrijkste verklaring ligt in het doorgedreven telewerk.

Leestijd: Later lezen?
Trendbreuk: veel minder kort ziekteverzuim sinds lockdown

Slechts 2,3 % van de werkdagen ging in september verloren door kort ziekteverzuim (afwezigheid van minder dan een maand) van werknemers. Het kortstondig ziekteverzuim ligt daardoor in september 2020 meer dan 6 % lager dan in september vorig jaar. De daling komt er vooral door de sterk dalende cijfers bij bedienden (-12,7 %). Bij arbeiders stelt Acerta een lichte stijging vast: +3,4 %.

Niet alleen in september, maar ook in heel 2020 gaan er opvallend minder werkdagen verloren door kortstondig ziekteverzuim. De trend tekent zich vooral - ondanks corona - scherp af sinds de lockdown,  stelt Acerta vast. Het kort ziekteverzuim ligt vanaf mei 16,0 % lager dan vorig jaar. Het verschil met 2019 was het grootst in mei zelf (-40 %), maar bleef ook de maanden daarna opmerkelijk. 

Kortziekteverzuim 2019-2020_acerta

Tabel 1: Kortstondig ziekteverzuim* 2019-2020,  % vs. werkuren exclusief tijdelijke werkloosheid
*Onder kortstondig ziekteverzuim verstaan we ziekteverzuim van maximum 30 dagen, waarvoor het loon gewaarborgd is.

Enkel tijdelijke werkloosheid kan daling ziekteverzuim niet verklaren

In maart, bij de eerste berichten over corona, werd aan werknemers sterk aangeraden om bij de minste symptomen thuis te blijven om het virus de pas af te snijden. Dat verklaart de merkelijke stijging in maart (+84 %) en begin april (+6 %). In de tweede helft van april kwam de lockdown, die zijn volle effect had in mei en een deel van juni. Voor bedienden betekende die lockdown meestal dat ze moesten overschakelen op telewerk. Voor arbeiders kwam de lockdown meestal neer op tijdelijke werkloosheid, wanneer de veiligheidsmaatregelen niet konden worden gerespecteerd.

Miet Vanhegen, domeinverantwoordelijke bij het kenniscentrum van Acerta Consult: “We zien dat, ook als we de dagen kortverzuim verhouden tot het aantal werkdagen met uitsluiting van de dagen tijdelijke werkloosheid, het aandeel kortstondig ziekteverzuim in dit coronajaar nog altijd lager uitkomt dan in 2019. Dat doet ons besluiten dat de tijdelijke werkloosheid alleen de daling in kortstondig ziekteverzuim niet verklaart.”

Meer telewerk, minder kortstondig ziekteverzuim

Uit een online bevraging van Acerta, KU Leuven en HR Square bij 575 werkgevers, blijkt dat telewerk de helft populairder is geworden dan vóór corona. Vier op tien werknemers mag nu van thuis (blijven) werken, terwijl dat vóór corona 27,4 % was. Miet Vanhegen: “De daling in het kortstondig ziekteverzuim heeft waarschijnlijk te maken met de stijging in het aantal werknemers dat van thuis uit mag werken sinds de coronalockdown. Minder ernstig ziek zijn en van thuis werken, valt nog te combineren. Dat lukt veel minder gemakkelijk als je met de auto of trein een hele dag op kantoor moet werken. En het feit dat collega’s elkaar bij thuiswerk niet kunnen besmetten, zorgt ervoor dat er op de werkvloer heel wat minder besmettingen gebeuren.

 

Over de cijfers

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van een representatieve steekproef van werknemers in dienst bij meer dan 28.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren.

Deel dit artikel