Vorige

Lonen bedienden privésector (PC 200): verwachte loonindexering bedraagt slechts 0,80%

27 november 2019

Brussel, 27 november 2019 – Bedienden die verloond worden volgens het Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) zien hun loon elk jaar in het begin van het jaar aangepast aan de evolutie van de levensduurte. Voor 1 januari 2020 mag de sector een loonindexering met 0,80% verwachten, rekende hr-dienstenverlener Acerta vooruit, weliswaar nog gebaseerd op een voorlopig cijfer voor december.

Leestijd: Later lezen?
Verwachte indexering PC 200 januari 2020: +0,80%

In januari van 2019 bedroeg de loonindexering voor bedienden in de privésector (PC 200) 2,17%. De indexering van de lonen vanaf 1 januari 2020 belooft veel minder hoog uit te vallen.

Het indexeringssysteem voor PC 200 bepaalt de toe te passen loonaanpassing op basis van volgende formule: het gemiddelde van de indexen van november en december 2019 gedeeld door het gemiddelde van de indexen van november en december 2018 - met index wordt bedoeld de afgevlakte gezondheidsindex.

Voor november 2019 bedraagt de afgevlakte gezondheidsindex 106,73. Even uitgaande van de hypothese dat de index van december 2019 even hoog is als in november, dan leidt dit tot een indexeringscoëfficiënt van 100,77%. Voor onze simulatie gaan we er echter van uit dat de indexstijging gelijk is aan de gemiddelde indexstijging over oktober en november 2019. In deze hypothese betekent dit dat de indexeringscoëfficiënt 100,80% bedraagt. Dit betekent dat alle lonen van de bedienden tewerkgesteld in het aanvullend paritair comité PC 200 met ingang van 1 januari 2020 met 0,80% zullen stijgen.

Opmerkelijk detail: eind november bedraagt de inflatie van de consumptieprijzen op jaarbasis slechts 0,39%. Eind december zal deze ongeveer 0,70% bedragen.

Concurrentiepositie op de arbeidsmarkt heeft meer troeven dan loon alleen

De 0,80% loonindexering wordt door de werknemer gezien als een manier om zijn/haar salaris op peil te houden versus de levensduurte, niet als een eigenlijke loonsverhoging. Voor de werkgever is de meerkost ten gevolge van de loonindex natuurlijk wel een deel van de totale loonkost.

Dirk Wijns, Director Acerta Consult: “Werkgevers houden meestal rekening met een gemiddelde stijging van de loonkost van 2,5 à 3% elk jaar. In de war for talent kan een werkgever de bedrijfsmarges gebruiken om goede werknemers ook financieel aan zich te binden. Maar loon is al lang niet meer de belangrijkste motivator opdat een werknemer zich zou engageren tegenover zijn werkgever. Ze hebben ook andere troeven in handen. Denk aan opleiding, vakantie, mobiliteitsopties, tijd- en plaats onafhankelijk werken… Geef de werknemer inspraak in de te maken keuzes en je komt tot een motiverend verloningspakket. Zo valt er ook in tijden van arbeidskrapte een concurrentievoordeel te realiseren.” 

Januari-indexering niet alleen voor PC 200

Het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) stelt voor ruim 450.000 bedienden de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden vast, dit gaat dus over een significant deel van de Belgische werknemers. Naast PC 200 zijn er ook nog andere sectoren met een indexeringssysteem dat voorziet in een jaarlijkse aanpassing van de lonen aan de inflatie bij het begin van een nieuw jaar. Ook de werknemers uit de voedingsnijverheid, de handel in voedingswaren, de primaire sector en bijvoorbeeld de casinobedienden mogen op 1 januari een aanpassing van hun loon aan de inflatie verwachten.

Deel dit artikel