Vorige

Loon grootste motivator om niet van job te veranderen (volgens bedrijven)

09 augustus 2021

Werkgeversbevraging Acerta: Flexibel verlonen wordt belangrijke troef voor ondernemingen post-corona

Brussel, 8 augustus 2021 – 43 % van de bedrijven vindt dat loon de voornaamste reden is waarom hun personeel niet van werkgever verandert. Zes op de tien ondernemingen geven aan dat ze werknemers zien vertrekken omdat ze niet aan hun looneisen kunnen voldoen. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse werkgeversbevraging door hr-dienstenbedrijf ACERTA bij meer dan 500 ondernemingen. Om tegemoet te komen aan de loonverwachtingen van werknemers in een krappe arbeidsmarkt, wordt flexibele verloning een van de belangrijkste speerpunten na corona, volgens de experts van Acerta. Want nu laat minder dan de helft van de bedrijven hun medewerkers zelf keuzes maken in het loonpakket.

Leestijd: Later lezen?
Loon nummer 1 motivator

Acerta bevroeg dit jaar 526 bedrijven over de impact die de coronacrisis heeft gehad op de looneisen van hun personeel. Werkgevers stellen dat de voornaamste reden waarom medewerkers niet van werkgever veranderen het loon is. 43 % onder hen geeft aan dat het brutoloon en andere loonelementen medewerkers overtuigen om niet van werkgever te veranderen. Volgens zes op de tien bedrijfsleiders (59 %) vertrekken diegenen die wel het bedrijf verlaten omdat de onderneming niet aan de loonverwachtingen kan voldoen.

Redenen niet veranderen van werkgever_acerta

Figuur 1: Redenen om NIET van werkgever te veranderen, volgens de werkgevers

Tegelijkertijd heeft corona ervoor gezorgd dat heel wat werknemers water bij de wijn hebben gedaan. Meer dan acht op de tien ondernemers geeft aan dat hun personeel tijdens de coronapandemie extra inspanningen heeft geleverd tegen hetzelfde loon, bijvoorbeeld door zich flexibel op te stellen en bij te springen waar nodig (87 %), of taken te doen die onder hun (opleidings)niveau liggen (81 %). 77 % geeft ook aan dat hun personeel meer taken heeft opgenomen tegen hetzelfde loon.

Bereidwilligheid extra inspanningen werknemers_acerta

Figuur 2: Appreciatie door werkgevers over werknemers en hun engagement in crisistijden

46 % laat keuze in loon aan werknemer

Verloning is meer dan het nettoloon dat elke maand op de bankrekening komt. Bij nagenoeg de helft (46 %) van de werkgevers - zowel kmo’s als grote bedrijven - kunnen de medewerkers zelf keuzes maken over de samenstelling van hun loonpakket, zo blijkt uit de bevraging.

Keuze loonpakket_acerta

Figuur 3: Wel of niet keuzes in samenstelling van loonpakket

Annelies Baelus, expert verloning Acerta Consult: “In de krappe arbeidsmarkt zal het voor bedrijven ook na de coronacrisis meer dan ooit van belang zijn om werknemers zelf mee te laten beslissen over hoe ze willen verloond worden. Voorlopig biedt nog minder dan de helft van de bedrijven loonkeuzes aan het personeel aan. Ik verwacht dat die individuele loonkeuzes straks een hoge vlucht zullen nemen.  De keuzes van werknemers zijn uiteraard heel individueel en bijvoorbeeld afhankelijk van de levensfase waarin de werknemer zich bevindt en omstandigheden van het moment. Een voorbeeld: of iemand kinderen heeft of niet, kan het belang van vakantie – hoeveel en wanneer – beïnvloeden. Maar als die kinderen later de deur uit zijn, kunnen de verwachtingen over vakantie weer anders zijn.”

Bedrijfswagen blijft populairste keuze van werknemers

De bedrijfswagen (salariswagen) blijft het meest aangeboden (extralegale) voordeel. 62 % van de bedrijven die loonkeuzes toestaat, biedt zo’n salariswagen aan. Maar ook de bedrijfsfiets begint zijn plaats op te eisen, die staat met 33 % ondertussen in de top 5 van verloningsopties. Hij wordt nog voorafgegaan door de laptop (50 %), de smartphone (42 %) en de medische verzekering (41 %).

Elementen loonpakket_acerta

Figuur 4: Populariteit keuzeopties loonpakket

Annelies Baelus: “Het cafetariaplan is het flexibelste systeem om werknemers zelf aan het stuur te zetten van hun verloning. De sterkte van het systeem is dat het zowel aan de werkgever als aan de werknemer tegemoetkomt. Niet alleen kunnen werknemers tussen heel wat opties kiezen, ook binnen elke optie zijn er keuzemogelijkheden. Het gaat dus niet alleen  over of iemand een bedrijfswagen wil of niet, maar ook over welk type bedrijfswagen. Voor de werkgever blijft de loonkost dezelfde, wat de werknemer ook kiest. Het systeem is dus budgetneutraal.”

Over de cijfers

De gegevens komen van de bevraging die ACERTA tweejaarlijks laat uitvoeren onder werkgevers, door Indiville, het collectief voor onderzoek en advies over maatschappij, politiek en media. De bevraging liep van 12 tot 26 april 2021, 526 ondernemingen namen eraan deel, allemaal werkgevers met minstens 5 werknemers. De data werd gewogen om representatief te zijn voor België op het aantal werknemers in de actieve ondernemingen met minstens 5 werknemers. Een gedetailleerde steekproefbeschrijving kan opgevraagd worden bij Acerta.

Deel dit artikel