Vorige

Loon wordt belangrijkste drijfveer voor geluk op het werk

16 december 2020

Toch weten zes op de tien werknemers niet hoe het loonbeleid van zijn/haar werkgever in elkaar zit

Brussel, 16 december 2020 – De coronacrisis doet de Belg nog meer dan anders beseffen hoe belangrijk het loon is dat elke maand op zijn of haar rekening wordt gestort. Meer dan de helft van de werknemers geeft aan dat een correct loon de belangrijkste factor is om gelukkig te zijn op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta bij 2000 werkende Belgen. Nochtans hebben heel wat Belgen er geen zicht op of ze effectief loon naar werken krijgen. Bijna zes op de tien werknemers hebben geen idee hoe de werkgever hun loon en dat van hun collega’s bepaalt. Veel bedrijven zullen hun loonbeleid volgend jaar moeten herdenken, zegt Acerta, als ze in de krappe arbeidsmarkt hun beste krachten willen behouden.

Leestijd: Later lezen?
53% vindt loon de belangrijkste geluksfactor op de werkvloer

Een eerste opvallende conclusie van het onderzoek van Acerta: er is een duidelijke link tussen loon en geluk op het werk. 53% van de bevraagden noemt loon als belangrijke factor voor het persoonlijk geluk op de werkvloer. Wat er in het loonzakje zit, heeft voor de werkende Belg ook nog steeds een belangrijke invloed op zijn keuze voor welk bedrijf hij/zij wil werken. 38% van de werknemers zou voor een beter loon van werkgever veranderen, 27% zou bij zijn/haar werkgever blijven als hij/zij daar een interessant loonpakket heeft.  Opmerkelijk is ook dat werkzekerheid voor veel werknemers dezer dagen erg belangrijk is om zich gelukkig te voelen. Meer dan vier op de tien (42%) zou pas overstappen naar een nieuwe werkgever als die voldoende werkzekerheid kan bieden.

Figuur 1: In welke mate zijn de volgende factoren belangrijk 1) voor je persoonlijk geluk op het werk; 2) bij de keuze voor een nieuwe werkgever

Figuur 1: In welke mate zijn de volgende factoren belangrijk 1) voor je persoonlijk geluk op het werk; 2) bij de keuze voor een nieuwe werkgever

Annelies Baelus, Director Legal & Reward Acerta Consult: “Onze grootschalige werknemersbevraging liep in de maand september, in een periode die onmiskenbaar door corona is getekend. Het kan niet anders of de antwoorden kregen een corona-signatuur. Het is logisch dat werknemers in crisistijden teruggrijpen naar zekerheid en basisbehoeften, zoals loon, weer een prioritaire bekommernis zijn. In tijden van economische heropleving zal de aandacht weer kunnen verschuiven naar bijvoorbeeld bedrijfscultuur, doorgroeimogelijkheden e.d., maar daarmee zijn werknemers vandaag duidelijk minder mee bezig. Nu, in deze onzekere tijden, telt wat er elke maand netto op hun rekening komt.

57% medewerkers heeft geen zicht op het loonbeleid

De Belg mag zijn loon dan wel als heel belangrijk beschouwen, bijna zes op de tien (57%) zeggen dat het onduidelijk is hoe zijn/haar loon bepaald wordt. Of oordeelt op z’n minst dat er niet transparant wordt gecommuniceerd over het gevoerde loonbeleid in zijn organisatie: 46% zegt ronduit dat er over loonbeleid niet gecommuniceerd wordt, 11% weet er niets over.

Annelies Baelus: “Een belangrijke kanttekening hierbij is: weten de medewerkers niets over het loonbeleid of is er geen duidelijk loonbeleid? Een correcte verloning en een transparante communicatie daarover zouden een evidentie moeten zijn. Dit onderzoek is dus een wake-up call voor onze ondernemingen: wie volgend jaar zijn beste werkkrachten nog zal willen behouden, moet duidelijk zijn over hoe prestaties beloond worden.

Loonbeleid in de organisatie (werknemersbevraging Acerta)

Figuur 2: Loonbeleid in de organisatie (werknemersbevraging Acerta)

Er is ook nog een grote progressiemarge bij bedrijven om hun medewerkers loon naar werken te geven. Slechts één op de vijf (22%) medewerkers meent dat er voor het bepalen van zijn loon vandaag rekening wordt gehouden met hoe goed ze hun werk doen. 62% zegt dat ze graag na een (positieve) evaluatie meer zouden verdienen, 70% zou graag beloond worden voor zijn/haar inspanningen om zich inzetbaar te maken.

84% medewerkers wil graag loonbudget

Nog opvallend: de behoefte van werknemers naar meer autonomie op de werkvloer vertaalt zich niet alleen in flexibele werkuren of -plaats, maar ook op vlak van loon. Twee jaar geleden bleek al dat 70,5% van de werknemers vragende partij was om over een budget te beschikken waarmee eigen keuzes kunnen worden gemaakt voor de invulling van het loon en eventuele voordelen. Nu is dat 84%. Bij de werkgevers is het besef dat werknemers zelf meer keuzes in hun loonpakket willen maken, nog niet helemaal doorgedrongen. Slechts vier op de tien (43%) veronderstelt dat werknemers die autonomie willen.

Figuur 3: Belang van de factor flexibiliteit i.v.m. loon

Figuur 3: Belang van de factor flexibiliteit i.v.m. loon

Annelies Baelus: “De evoluties die we zien rond de arbeidsrelatie in het algemeen komen helemaal overeen met de geïndividualiseerde tijdsgeest waarin we leven. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken is meer en meer - en nu met corona zeker – een evidentie geworden. Een loon gebaseerd op anciënniteit en indexering is een loon gebaseerd op iets waar mensen geen vat op hebben en dat is niet aantrekkelijk. Een fair en transparant loonbeleid met inspraak van de werknemer, is de toekomst.

 

Over de cijfers

De gegevens komen van het tweejaarlijkse grootschalig onderzoek dat ACERTA door het onderzoeksbureau Indiville laat uitvoeren bij medewerkers, er waren 2.072 respondenten. Het betreft een representatieve steekproef van de arbeidsmarkt op basis van de recentste cijfers van Statbel. Deze bevraging is de spiegelenquête van het tweejaarlijks onderzoek van ACERTA onder werkgevers in 2019 en liep van 1 tot 21 september 2020.

Deel dit artikel