Vorige

Meer dan een kwart van ontslagen werknemers staat open voor terugkeer naar ex-werkgever

28 mei 2020

Corona-ontslagen: Contact houden verdubbelt mogelijkheden op terugkeer

Brussel, 28 mei 2020 – Meer dan een kwart van de ontslagen werknemers (27 %) is bereid om terug te keren naar zijn/haar vorige werkgever. Bij wie een goed contact met zijn ex-werkgever onderhield, stijgt dat percentage zelfs tot meer dan de helft (54,6 %). Deze cijfers tonen aan hoe belangrijk het is om een goede ‘offboarding’ op poten te zetten, zeker nu mogelijks veel bedrijven de komende maanden moeilijk een aantal ‘corona-ontslagen’ zullen kunnen vermijden. Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstengroep Acerta bij meer dan 1000 werknemers.

Leestijd: Later lezen?

In zijn jaarlijkse bevraging bij 1020 werknemers vroeg Acerta aan ex-medewerkers of ze zouden overwegen terug te keren naar hun vroegere werkgever. 27 % gaf aan daar voor open te staan. Meer nog: meer dan de helft van de ex-medewerkers (54,6 %) met wie de werkgever na het ontslag een goed contact onderhield, overweegt een terugkeer naar zijn of haar vroegere werkgever.

Figuur 1: (Ex-)werknemers over (ex-)werkgevers – Talent Pulse 2020

Figuur 1: (Ex-)werknemers over (ex-)werkgevers – Talent Pulse 2020

Slechts vier op de tien ontslagen werknemers krijgen exitgesprek

45 % van de ontslagen gaat gepaard met een exitgesprek tussen ex-werkgever en ex-werknemer, zo blijkt nog uit de bevraging. Kwam het ontslag er op initiatief van de werkgever, dan valt dat percentage terug tot 41 %. Van degenen die een laatste formeel gesprek met hun werkgever kregen, had slechts de helft (51 %) het gevoel tijdens dat gesprek feedback te kunnen geven over hoe zij hun werkgever ervaren hadden; 31 % had de indruk dat er met die feedback ook effectief iets zou gebeuren.

Figuur 2: (Ex-)werknemers over (ex-)werkgevers – Talent Pulse 2020

 Figuur 2: (Ex-)werknemers over (ex-)werkgevers – Talent Pulse 2020

Magda Duerinckx, manager outplacement bij Acerta: “Offboarding gaat verder dan het ontslag- of exitgesprek alleen. Uiteraard is het belangrijk om bij het afscheid zelf de tijd te nemen om te luisteren naar de (ex)-medewerker en hieruit te leren. Onze cijfers tonen dat dit niet zo vaak gebeurt. Logisch, want het moeilijke moment waarop je iemand ontslaat, is niet de beste timing om te vragen naar feedback waar je als bedrijf uit kunt leren. Op een later tijdstip interesse tonen in de feedback van een ex-medewerker, kan uiteraard ook. Die oprechte interesse begint bij het vragen aan ex-medewerkers hoe het gaat, hoe de zoektocht naar een nieuwe job vlot en of je hem of haar kunt bijstaan, bijvoorbeeld door het schrijven van een aanbeveling. Digitale netwerken zoals LinkedIn lenen zich daar perfect toe.

Goed contact begint bij transparantie doorheen de hele crisisperiode

Het contact met medewerkers gezond houden, begint bij transparantie. Die begint nog voor de eigenlijke beslissing over mogelijke ontslagen wordt genomen. 

Het is zeker mogelijk voor ex-werkgevers en ex-werknemers om na een ongewild ontslag elkaars ambassadeurs te zijn. Hoe dat te doen, hoeven werkgevers niet alleen uit te zoeken. Uit de vragen die we krijgen, zien we dat werkgevers zich wel degelijk voorbereiden op alle scenario’s en werknemers appreciëren het wanneer hun werkgever dit met hun deelt. We krijgen ook vragen van werkgevers over hoe eventuele ontslagen aan te pakken. De ‘corona-ontslagen’ brengen werkgevers in een heel andere ontslagsituatie dan in ‘gewone’ tijden”. Zo is een ontslagmededeling ‘vanop afstand’ nieuw voor de meeste werkgevers en dit vraagt toch wel de nodige aandachtspunten”, aldus Magda Duerinckx.  

 

Over de cijfers

De cijfers komen enerzijds uit de Talent Pulse 2020, de jaarlijkse bevraging door Acerta bij 1020 werknemers. Deze is in april 2020 voor de 11e keer afgenomen. Het onderzoek spitste zich toe op bedienden.

Deel dit artikel