Vorige

Opvallend meer Limburgse zelfstandigen starten in vrij beroep

15 november 2023

Limburg, 15 november 2023 – Het afgelopen jaar zijn er in de provincie Limburg 9.134 zelfstandigen gestart. De vrije beroepen vormen met 2.878 starters de grootste groep. De vrije beroepen kennen ook de grootste groei: +26% in vergelijking met  vijf jaar eerder. Ook de Limburgse bouwsector noteerde afgelopen jaar een vijfde meer starters. Ook opvallend: in Limburg ligt de gemiddelde leeftijd van de starter het hoogste van alle Vlaamse provincies, op 36,8 jaar. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstverlener Acerta, op basis van de meest recente cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Leestijd: Later lezen?

Grootste groep kent ook de grootste groei: de vrije beroepen

Steeds meer mensen maken van hun passie of hobby hun beroep door een zelfstandige activiteit op te starten. In Limburg lag het aantal startende zelfstandigen het afgelopen jaar 11,1% hoger dan in 2017, nl. 9.134 starters, zo blijkt uit de meest recente cijfers van het RSVZ, die hr-dienstverlener Acerta analyseerde. Het merendeel is gestart als vrije beroeper – met 2.878 starters –, waartoe onder andere artsen, tandartsen, maar ook accountants en sommige IT-specialisten behoren.

Daarnaast blijken in Limburg de bouw – met 1.467 starters en 21,2% groei –, en de nijverheid/ambachten – met 1.117 starters en 17,3% groei – populaire sectoren om een zelfstandige activiteit te starten. Ook de handel blijft een vrij grote groep – 1.262 starters –, maar dat zijn er wel minder dan in 2017 (-6,5%).

Startende zelfstandigen regio Limburg

Figuur 1: Startende zelfstandigen in Vlaams-Brabant, absolute cijfers en in vgl. met 2017, andere provincies ter vergelijking - cijfers 2022 RSVZ

Annie Germeys, Regiomanager Starters en Zelfstandigen bij Acerta: “Dat er een stijgende interesse is voor het statuut van zelfstandige merken we ook aan de vragen naar extra informatie die bij ons binnenkomen. Dat het sociale vangnet voor een zelfstandige steeds meer aansluit bij dat van een loontrekkende – denk aan verloven, pensioen ... – heeft de drempel duidelijk verlaagd. Kiezen voor een vrij beroep is dan weer een specifieke keuze die al wordt gemaakt tijdens de studie: studeer je voor dierenarts, vestig je je ook meestal als dierenarts. Hetzelfde geldt voor huisarts, tandarts, kinesitherapeut, verpleegkundige, enzovoort. Het vrij beroep is een specifiek statuut dat bepaalde voordelen, maar ook bepaalde administratieve eigenheden met zich meebrengt. Het is positief dat steeds meer mensen - ook jongeren - de stap zetten. Bovendien biedt het statuut een zekere vrijheid in hoe je je organiseert, ook dat draagt bij aan het succes van het vrije beroep.”

Meer vrouwen dan mannen in vrij beroep, starter in Limburg het oudst

De grootste groep, die van de vrije beroepen, telt in Limburg meer vrouwen dan mannen, nl. respectievelijk 1.517 tegenover 1.361 starters – die verhouding in het voordeel van de vrouwen zien we ook nationaal. Tot slot stellen we vast dat de startende zelfstandige in de provincie Limburg een gemiddelde leeftijd heeft van 36,8 jaar, daarmee levert Limburg van alle Vlaamse provincies de oudste starter.

Leeftijd startende zelfstandige Limburg

Figuur 2: Gemiddelde leeftijd startende zelfstandigen - cijfers 2022 RSVZ

Over de cijfers

De analyse is gebaseerd op de cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Deel dit artikel