Vorige

Paaspauze doet vakantieopname stijgen met 23 % en tijdelijke werkloosheid met 19 %

09 april 2021

Werkende ouders in het voorjaar nog zuinig met vakantie

Brussel, 9 april 2021 – Hoe regelen werkende ouders de (plotse) verlenging van een schoolvakantie? In de extra schoolvrije week voor de paasvakantie steeg het aandeel vakantie gemiddeld met 22,7 % maar bleef laag (1,6 %), het aandeel tijdelijke werkloosheid steeg met 18,9 %, stelt hr‑dienstenbedrijf Acerta vast. Terwijl de extra week herfstvakantie vorig jaar nog vooral de vakantiecijfers liet stijgen. Maart is vroeg om al aan het vakantiesaldo te zitten, ook al is dat financieel interessanter dan tijdelijke werkloosheid. Opvang gebeurt dus wellicht ook anders, bijvoorbeeld gecombineerd met thuiswerk.

Leestijd: Later lezen?
Paaspauze 2021: nog zuinig met vakantie, gelijklopende stijging tijdelijke werkloosheid

Hoe regelen werkende ouders de opvang voor verlengde schoolvakanties? Acerta nam de cijfers over tijdelijke werkloosheid en vakantie erbij. Want wie geen kinderopvang geregeld krijgt, kan van zijn werkgever tijdelijke werkloosheid bekomen of kan ervoor kiezen om vakantie op te nemen.

Nu, in de eerste drie werkdagen van de extra week voor de eigenlijke paasvakantie (29 maart tot en met 31 maart 2021) zien we een stijging van zowel tijdelijke werkloosheid als vakantie ten opzichte van de week voordien (22 tot en met 26 maart 2021). De toename tijdelijke werkloosheid gaat van +16,8 % tot +20,5 %; de toename vakantie van +18,4 tot +30,1 %, maar blijft wel onder de 2 % van het aantal werkbare dagen.

Tijdelijke werkloosheid (TWL) en vakantie in extra schoolvrije week. Herfstvakantie 2020 vs. paasvakantie 2021; extra schoolvrije week vs. gewone schoolweek (voor herfstvakantie de week erna, voor paasvakantie de week ervoor)

Tabel 1: Tijdelijke werkloosheid (TWL) en vakantie in extra schoolvrije week. Herfstvakantie 2020 vs. paasvakantie 2021; extra schoolvrije week vs. gewone schoolweek (voor herfstvakantie de week erna, voor paasvakantie de week ervoor)

Extra schoolvrije week in herfst 2020 leidde nog tot verdubbeling vakantie

De situatie waarbij een schoolvakantie vanwege de slechte coronacijfers wordt verlengd, zoals we nu meemaken met de paasvakantie, maakten we al eens eerder mee, namelijk met de herfstvakantie van 2020. In de week dat scholen extra sloten aansluitend op de herfstvakantie vorig jaar (9 tot en met 13 november 2020), zagen we dat werkende ouders vooral meer vakantie namen. Het aantal dagen vakantie lag in die week tussen de 45 % tot zelfs ruim 100 % hoger, een verdubbeling dus; het aandeel van werkbare dagen dat opging aan vakantie steeg boven de 8 %. De impact op tijdelijke werkloosheid bleef wel beperkt, het aandeel tijdelijke werkloosheid lag al hoger.

Ook al is het financieel aantrekkelijker, voorjaar is vroeg om vakantie op te nemen

Marijke Beelen, juridisch adviseur bij Acerta: “De herfstvakantie toen en de paasvakantie nu blijven twee verschillende situaties. Naar het einde van een jaar zullen werknemers eerder dan in het begin van een jaar naar hun saldo vakantiedagen kijken. We zien bovendien dat er een feestdag viel in die novemberweek, wat klassiek aantrekkelijk is om de brug te maken. Voor wie in november nog vakantie had: vakantiedagen opnemen is ook financieel interessanter dan tijdelijke werkloosheid. Maart daarentegen vinden werknemers wellicht nog wat vroeg om al te veel aan hun potje vakantiedagen te zitten.

Combinaties met thuiswerk en grootouders

Nele Mertens, juridisch adviseur Acerta: “De cijfers tijdelijke werkloosheid en vakantie stegen dus wel in de extra schoolvrije week, maar ze bleven al bij al laag. Dat laat veronderstellen dat ouders nog andere opties zagen dan vrij te nemen van het werk. Wie tijdelijk werkloos is wegens overmacht, is hoe dan ook thuis. Wie van thuis kan werken, voelt wellicht minder de nood om, zeker met al wat grotere kinderen, vrijaf te nemen.

 

Over de cijfers

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van een set van 240.000 werknemers in dienst bij meer dan 32.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren. 

Deel dit artikel