Vorige

Primeur: autosector en aanverwanten wil arbeiders toelaten om twee uur afwezig te zijn om dringende zaken te regelen

03 juli 2019
Leestijd: Later lezen?

Acerta: nieuwe cao zal micro-afwezigheid voor arbeiders in wettelijk kader gieten

Brussel, 3 juli 2019 – De sector autohandel en -reparatie en aanverwanten pakt uit met een primeur. Zij hebben als eerste een ontwerpakkoord gesloten over een micro-afwezigheid van twee uur als individuele aanpassing van de arbeidstijd. De cao kwam er op vraag van de werkgeversfederaties Traxio en Febelcar die de belangen verdedigen van deze sector. Zij werken samen met de vakorganisaties ABVV-Metaal, ACV-CSC METEA, FGTB, ACLVB en hr-dienstenbedrijf Acerta een reglementair kader uit waarbij een uitzonderlijke afwezigheid van letterlijk een paar uur niet langer het privilege is van enkele werknemers. Acerta maakt zich sterk dat wat kan in deze sector – officiële micro-afwezigheid - ook in andere sectoren moet kunnen om werknemers te helpen het evenwicht te behouden tussen arbeid en privétijd. 

De vraag naar micro-afwezigheid kwam van de arbeider

Een neen heb je, een ja kun je krijgen, moeten sommige arbeiders hebben gedacht toen zij aan hun werkgever de vraag stelden: kan ik, arbeider zijnde, bij uitzondering een uur of twee afwezigheid van het werk toegezegd krijgen? Voor de werkgevers en hun federaties leek dat een legitieme vraag. Zij namen geen genoegen meer met een klassiek antwoord als: voor arbeiders valt dat moeilijk te regelen gezien de aard van de job. Of: misschien kunt u daarvoor een adv-dag opofferen? In plaats daarvan nam Traxio-Febelcar contact op met Acerta om te bekijken of een passender antwoord mogelijk is.

Sarah De Groof, Senior Consultant Acerta: “Ik was al bezig met aanbevelingen over emergency leave/individuele aanpassing van de arbeidstijd. Traxio had daar blijkbaar van gehoord en vroeg of die aanbevelingen eventueel te realiseren waren binnen het huidige wettelijke kader en hoe dan wel. Wij hebben daarover een ontwerp uitgewerkt dat als basis heeft gediend voor verdere gesprekken met Traxio-Febelcar. Traxio-Febelcar heeft dat op zijn beurt verder doorgesproken met de sociale partners van onder andere de koetswerksector.

Nadia Van Nieuwenhuijsen, Hoofdadviseur Sociaal Recht Traxio: “Ondertussen hebben we voor garages, koetswerk en metaalhandel dus ontwerpakkoorden gesloten en hebben de vakbonden ingestemd om een sectorale regeling ‘Micro-afwezigheden’ uit te werken. Ik ben ervan overtuigd dat het aan de hand van alle informatie die we van Acerta kregen, haalbaar is om een sectorale regeling uit te werken.

Micro-afwezigheid kon onofficieel voor sommigen, maar kan ook officieel voor iedereen

Onze arbeidswetgeving kent wel al regelingen die arbeiders en werknemers in het algemeen toelaten om afwezig te zijn van het werk: jaarlijkse vakantie, klein verlet, tijdskrediet, adv-dagen, afwezigheden om dwingende familiale redenen... Maar die regelingen zijn allemaal nogal formeel en bestrijken meestal langere tijdsperiodes. Ze zijn niet bedoeld om iets kleins te regelen dat weinig tijd in beslag neemt - een bezoek aan de tandarts, een document afhalen op het gemeentehuis, een oudercontact, de auto ophalen van de garage… Daarom deze cao, om werknemers in een officieel kader de mogelijkheid te geven om kort afwezig te zijn om iets dringends te regelen. Het innovatieve concept werd door het kenniscentrum van Acerta uitgewerkt, waarbij rekening gehouden werd met alle strikte eisen van de arbeidsduurreglementering.

Sarah De Groof: “In veel bedrijven zal een dergelijke afwezigheid al – onofficieel – bestaan: een uurtje later komen of vroeger weggaan, met toelating van de leidinggevende. Maar als een arbeider op een werf of in een fabriek aan de band dat vraagt .... De cao heeft de bedoeling deze praktijk te stroomlijnen en voor iedereen toegankelijk te maken. Gelijke behandeling en rechtszekerheid zijn belangrijke motieven.

Micro-afwezigheid, micro-administratie

Sarah De Groof: “De cao wil micro-afwezigheid realiseren met zo weinig mogelijk administratieve formaliteiten. De werkgever moet uiteraard wel vooraf geïnformeerd worden en moet zijn toestemming geven, gewoon wegblijven van het werk zonder toestemming blijft een ongerechtvaardigde afwezigheid. Maar motivatieplicht heeft de werknemer niet.”

Een document dat bevestigt dat de werknemer kort het werk kan verlaten voor een dringend motief (algemeen), met behoud van loon, kan volstaan. De korte tijd van afwezigheid moet uiteraard ingehaald worden en dat kan volgens een van de wettelijke toelatingen – Acerta werkte daaromtrent al een paar voorstellen uit.

Deze cao over de individuele aanpassing van de arbeidstijd rond micro-afwezigheid biedt een antwoord op een concrete vraag van de werkvloer. Ze helpt werknemers actief te steunen, hen opties aan te reiken in het zoeken en behouden van het evenwicht tussen arbeid en privétijd.

Deel dit artikel