Vorige

Provincie Antwerpen telt meeste startende zelfstandigen van heel Vlaanderen

15 november 2023

Antwerpen, 15 november 2023 – Het afgelopen jaar zijn er in de provincie Antwerpen 20.843 zelfstandigen gestart. Daarmee is Antwerpen koploper in Vlaanderen. De vrije beroepen vormen met 6.594 starters de  grootste groep. De sterkste groei valt de laatste jaren dan weer op te tekenen in de bouwsector, daar lag het aantal starters afgelopen jaar 48,8% hoger dan vijf jaar eerder. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstverlener Acerta, op basis van  de meest recente cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Leestijd: Later lezen?

Veel nieuwe vrije beroepers

Steeds meer mensen maken van hun passie of hobby hun beroep door een zelfstandige activiteit op te starten. De provincie Antwerpen is koploper op dat vlak, zo blijkt uit de meest recente cijfers van het RSVZ, die hr-dienstverlener Acerta analyseerde. Het afgelopen jaar hebben zich in de provincie liefst 20.843 nieuwe zelfstandigen gevestigd. Het merendeel deed dat als vrije beroeper (6.594), waartoe onder andere artsen, tandartsen, maar ook accountants en sommige IT-specialisten behoren.

Daarnaast zijn in Antwerpen 3.227 zelfstandigen een handelszaak begonnen, ook hier doet geen enkele andere provincie in Vlaanderen beter. Op de derde plaats staan de nijverheid/ambachten – met 2.979 starters – en op de vierde plaats de bouw – met 2.859 starters.

* Onder ‘vrij beroep’ wordt verstaan een zelfstandige met een vrij en intellectueel beroep, met een afgebakende specialisatie, die vooral intellectuele diensten of producten levert.

zelfstandige starters provincie Antwerpen

Figuur 1: Startende zelfstandigen Antwerpen, absolute cijfers en in vgl. met 2017, andere provincies ter vergelijking - cijfers 2022 RSVZ

Toon Huybrechts, Regiomanager Starters en Zelfstandigen bij Acerta: “Dat er een stijgende interesse is voor het statuut van zelfstandige merken we ook aan de vragen naar extra informatie die bij ons binnenkomen. Dat het sociale vangnet voor een zelfstandige steeds meer aansluit bij dat van een loontrekkende – denk aan verloven, pensioen ... – heeft de drempel duidelijk verlaagd. Kiezen voor een vrij beroep is dan weer een specifieke keuze die al wordt gemaakt tijdens de studie: studeer je voor dierenarts, vestig je je ook meestal als dierenarts. Hetzelfde geldt voor huisarts, tandarts, kinesitherapeut, verpleegkundige, enzovoort. Het vrij beroep is een specifiek statuut dat bepaalde voordelen, maar ook bepaalde administratieve eigenheden met zich meebrengt. Het is positief dat steeds meer mensen - ook jongeren - de stap zetten. Bovendien biedt het statuut een zekere vrijheid in hoe je je organiseert, ook dat draagt bij aan het succes van het vrije beroep.”

Sterkste toename in de bouw

Ook al vormen de vrije beroepen de grootste groep startende zelfstandigen, in Antwerpen is de bouw de sector met de grootste groei in de afgelopen vijf jaar. In vergelijking met 5 jaar eerder is het aantal starters er bijna met de helft (+48,8%) toegenomen. Ook de andere grote sectoren blijken aantrekkelijker te zijn geworden voor starters: nijverheid/ambachten kende de laatste vijf jaar een groei van 25,6% en de vrije beroepen een groei van net geen 19%.

Gemiddelde leeftijd starters is 36 jaar

Tot slot stellen we vast dat de startende zelfstandige in de provincie Antwerpen een gemiddelde leeftijd heeft van 36 jaar, wat overeenkomt met het nationale gemiddelde. En dat bij de grootste groep, die van de vrije beroepen, steeds meer vrouwen aan de slag gaan in Antwerpen. Intussen is de verdeling man/vrouw nagenoeg in evenwicht, met een licht voordeel voor de vrouwen: 3.310 tegenover 3.284 mannen.

leeftijd gemiddelde startende zelfstandige provincie Antwerpen

Figuur 2: Gemiddelde leeftijd startende zelfstandigen - cijfers 2022 RSVZ

Over de cijfers

De analyse is gebaseerd op de cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Deel dit artikel