Vorige

Ruim 70.000 bedienden uit de private sector kregen hun dubbel vakantiegeld reeds betaald tijdens eerste vier maanden van het jaar

21 mei 2020

Brussel, 21 mei 2020 – Meer dan 70.000 bedienden in de privésector kregen hun dubbel vakantiegeld al in de eerste vier maanden van dit jaar, volgens een berekening van Acerta. Het gaat vooral om werknemers in grote bedrijven. Vooral bedrijven in de financiële en dienstensector betalen het dubbel vakantiegeld vroeg uit. Op vlak van vakantie stelt zich bovendien de vraag hoe mensen hun opgespaarde verlofdagen nog zullen inplannen dit jaar. In de paasvakantie namen werknemers al merkelijk minder vakantie (-30 %). Als dit zich doorzet naar de zomermaanden, dan komt de bezetting in het gedrang in het najaar, stelt Acerta op basis van een analyse van de gegevens van meer dan 32.000 werkgevers.

Leestijd: Later lezen?
Meer dan 70.000 bedienden in de private sector hadden eind april al hun dubbel vakantiegeld gekregen

De meeste bedienden ontvangen deze of volgende maand hun dubbel vakantiegeld, want veel werkgevers kiezen ervoor om dit uit te betalen net voor het moment waarop mensen hun hoofdvakantie - in de zomer - kiezen. Maar elk jaar krijgt een klein deel van de werkende bedienden zijn/haar dubbel vakantiegeld al in de eerste maanden van het jaar gestort. Dit jaar gaat het om zo’n 4,2 % van alle bedienden uit de private sector waarvoor Acerta de loonberekeningen doet. Bij extrapolatie naar alle bedienden uit de private sector, komen we hiermee aan een totaal van 71.085 bedienden die hun dubbel vakantiegeld al ontving. Het voordeel daarvan is dat deze bedienden, als ze hun zomerreis boeken in het voorjaar, onmiddellijk hun vakantiegeld hiervoor kunnen gebruiken. Vooral werknemers van grotere ondernemingen mogen rekenen op vakantiegeld in de eerste vier maanden van het jaar.

Marijke Beelen, juridisch adviseur bij het kenniscentrum Acerta: “We zien dat ondanks de druk op de cashpositie, de uitbetaling van het dubbel vakantiegeld door de werkgevers gerespecteerd blijft.

Figuur 1: % werknemers dat in de eerste 4 maanden van het jaar het dubbel vakantiegeld uitbetaald kreeg

Figuur 1: % werknemers dat in de eerste 4 maanden van het jaar het dubbel vakantiegeld uitbetaald kreeg

Werkgevers inschikkelijk om paasvakanties op te schorten

Dat bedrijven ook dit jaar in belangrijke mate het dubbel vakantiegeld in mei of juni zullen uitbetalen, staat zo goed als vast. Alleen rest de vraag wanneer mensen hun vakantie zullen opnemen. In de paasvakantie werd dit jaar 30 % minder vakantie genomen dan in de paasvakantie vorig jaar, blijkt uit cijfers van Acerta. Normaal is de paasperiode een populaire vakantieperiode, maar dit jaar viel die in volle lockdown. Daardoor werden nogal wat vakantieplannen afgezegd.

Figuur 2: % opgenomen wettelijke vakantie tijdens de paasvakantie, vergelijking 2019-2020

Figuur 2: % opgenomen wettelijke vakantie tijdens de paasvakantie, vergelijking 2019-2020

Marijke Beelen: “Vakantie is iets wat je vooraf plant, de eigenlijke vakantieaanvraag kan later nog. Ook als de vakantie reeds gepland was, of reeds was afgesproken met de werkgever, kunnen werkgever en werknemer overeenkomen om een voorziene vakantie nog aan te passen. De lockdown heeft er dit jaar ongetwijfeld voor gezorgd dat werknemers het niet “nuttig” vonden om vakantie te nemen. Dat reisje (naar de Belgische kust of naar het buitenland) kon immers toch niet doorgaan. En blijkbaar zijn werkgevers inschikkelijk geweest, dat leiden we af uit de cijfers van werkelijk opgenomen vakantiedagen in de paasperiode. Die waren dus merkelijk lager dan anders.

“Snel duidelijkheid krijgen over vakantieplanning absoluut aan te raden”

De onzekerheid rond het coronavirus zorgt ervoor dat de periode voor werknemers om hun jaarlijkse vakantie op te nemen flink korter geworden is.

Marijke Beelen: “Het kan niet de bedoeling zijn dat werkgevers en werknemers in december moeten vaststellen dat er nog tientallen vakantiedagen moeten opgenomen worden. Immers, werkgevers moeten de vakantie toestaan voor het einde van december. Ze hebben er dus alle belang bij hun werknemers tijdig aan te sporen om de vakantie in te plannen. We raden bij Acerta daarom bedrijven aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te vragen over wie welke periode vakantie zou willen nemen. Dat hoeft geen formele, ingediende planning te zijn, een algemeen overzicht is ook zeker interessant. Dat zal niet enkel werknemers een perspectief bieden, maar is ook van belang voor de continuïteit van bedrijven later dit jaar, want die moeten zien dat ze met voldoende personeel kunnen blijven draaien. Alle vakantiedagen zullen wel degelijk binnen dit kalenderjaar moeten worden opgenomen. De wetgever zal hierop ook dit jaar geen uitzondering maken.

Wat met het bouwverlof?

In bepaalde sectoren, waaronder de bouw, ligt het verlof klassiek vast in juli (of augustus). Daar zal ook dit jaar niet aan getornd worden, voorspelt Acerta, hoewel sommige stemmen opgingen om de vakantieregeling dit jaar uitzonderlijk te herzien. En ook in de andere sectoren is het niet de bedoeling dat verlof op de lange baan wordt geschoven.

Marijke Beelen: “Juli en augustus moet ook dit jaar de klassieke vakantieperiode blijven. De vraag of en wanneer reizen zal kunnen, kan niet de beslissende factor worden. Goede, formele afspraken zijn daarbij nodig. Dat is in het algemeen belang van werkgever en werknemer.

Extra vakantiedagen kunnen worden opgespaard

Sommige werknemers hebben, naast hun wettelijke vakantie, ook extra vakantiedagen, zoals anciënniteits- en leeftijdsvakantie. Met die extra vakantie kunnen werkgevers en werknemers vrijer omspringen. Lukt het niet om die vakantie nog op een wenselijke manier in te plannen de resterende maanden van 2020, dan kunnen die extra dagen bijvoorbeeld in een loopbaanrekening worden opgespaard.

Marijke Beelen: “Vakantie is ook een zeer interessant onderdeel van cafetariaplannen. De waarde van extralegale vakantiedagen kan opgenomen worden in het budget waarmee werknemers andere voordelen kunnen kiezen, of het cafetariaplan kan voorzien dat werknemers een deel van het beschikbare budget kunnen gebruiken om bijkomende vakantiedagen te kiezen. Ook bij deze extra vakantiedagen kan afgesproken worden dat ze overgedragen kunnen worden naar een volgend kalenderjaar.

Over de cijfers

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van een staal van werknemers in dienst bij meer dan 32.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren. Het nationale aantal bedienden uit de private sector , dat reeds dubbel vakantiegeld ontving, werd berekend op basis van een extrapolatie van het percentage dat blijkt uit de loonberekeningen van Acerta naar de totale populatie bedienden uit de private sector (op basis van de laatst beschikbare cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van het vierde kwartaal 2019.

Deel dit artikel