Vorige

Spilindex maand eerder bereikt

27 februari 2020

Begrotingen moeten extra maand van 2% verhoging slikken

Brussel, 27 februari 2020 - Wat Acerta al verwachtte is bewaarheid geworden: de spilindex voor overheidswedden en uitkeringen is een maand eerder dan werd ingeschat bereikt, nl. in februari i.p.v. in maart. Dat de uitkeringen en bepaalde lonen een maand eerder met 2% stijgen, heeft invloed op de begroting van alle Belgische overheden.

Leestijd: Later lezen?

De sociale zekerheidsuitkeringen (ziekte-uitkering, pensioen…)  en lonen van werknemers van veel gesubsidieerde werkgevers uit de social profit (bv. ziekenhuizen, bejaardentehuizen, revalidatiecentra, beschutte en sociale werkplaatsen) stijgen al op 1 maart 2020. De ambtenaren en werknemers tewerkgesteld door de federale overheid, de gewesten en gemeenschappen, provincies, steden en gemeenten en de werknemers van medisch pedagogische centra of voorzieningen voor jeugdbescherming en gezins- en bejaardenhulp, krijgen hun loonaanpassing al op 1 april 2020. Dat is telkens een maand eerder dan door het Planbureau was ingeschat eind vorig jaar.

Alleen al de uitkeringen betekenen 78,5 miljoen extra

Tom Dirix, jurist Acerta: “Als we weten dat de federale sociale uitkeringen afgerond goed zijn voor zo’n 47 miljard euro, dan spreken we daar alleen al van een niet-gebudgetteerde extra kost in de grootorde van 78,5 miljoen door de vroegere indexering.

Deel dit artikel