Vorige

Steeds minder zelfstandigen doen beroep op overbruggingsrecht

19 oktober 2020

Opnieuw piek verwacht in oktober

Brussel, 19 oktober 2020 – Sinds juni is er een sterke daling in het aantal aanvragen van het corona-overbruggingsrecht. In september vroeg slechts 0,6% van de zelfstandigen in hoofdberoep het corona-overbruggingsrecht aan, in maart, april en mei was dat nog bijna 50%. Ook op het ‘overbruggingsrecht bij heropstart’, dat in juni in het leven werd geroepen, doen minder zelfstandigen beroep. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf ACERTA op basis van de gegevens van 300.000 zelfstandigen. Acerta vreest echter dat de lage cijfers niet zullen aanhouden gezien de nieuwe coronamaatregelen van vrijdag en de verplichte sluiting van de horeca.

Leestijd: Later lezen?
Verdere daling aanvragen overbruggingsrecht

Het corona-overbruggingsrecht werd in maart tot en met juni voorzien voor zelfstandigen die noodgedwongen moesten sluiten (vanwege coronamaatregelen), of die minstens zeven dagen gesloten waren. Vanaf juli wijzigden de voorwaarden om beroep te doen op het corona-overbruggingsrecht. De aanvraag was vanaf dan nog mogelijk voor (a) zelfstandigen die noodgedwongen moesten sluiten, of (b) die afhankelijk zijn van een sector die verplicht moet sluiten, of (c) die vrijwillig minstens zeven dagen gesloten waren vanwege corona.

Sinds juni blijft het aantal aanvragen van het corona-overbruggingsrecht (of crisis-overbruggingsrecht) dalen. In september 2020 deed slechts 0,6% van de zelfstandigen er nog beroep op, terwijl dat in maart tot en met mei nog bijna 50% per maand was. Els Schellens, Director Operations Starters en Zelfstandigen bij Acerta: “Deze daling is logisch want de verschillende sectoren mochten stelselmatig terug opstarten vanaf 4 mei. Dat betekent dat er geen verplichte sluiting meer was. Zelfstandigen die hun activiteiten heropgestart hadden, voldeden bijgevolg niet meer aan de voorwaarden van het corona-overbruggingsrecht.”

Overbruggingsrecht maart -september_acerta

Figuur 1: % zelfstandigen-hoofdberoepers dat op beroep deed op het corona- of heropstart overbruggingsrecht

‘Overbruggingsrecht bij heropstart’ maar matig populair

Naast het corona-overbruggingsrecht, riep de regering in juni een nieuw type overbruggingsrecht voor zelfstandigen in dat hen moest ondersteunen bij de heropstart van de economie. Dat zogenaamde ‘relance overbruggingsrecht’ is voorzien voor zelfstandigen die tot en met 3 mei of langer moesten sluiten, maar nadien hun zaak opnieuw hebben opgestart, en voor zelfstandigen die minstens 10% omzetverlies in het tweede kwartaal van 2020, ten opzichte van dezelfde periode in 2019, hebben geleden. Slechts weinig zelfstandigen maken van dit type overbruggingsrecht gebruik. In juli en augustus vroegen iets meer dan 5% van de zelfstandigen de steunmaatregel aan, in september zakte dat percentage naar 3,7%.

Els Schellens: “Er zijn opvallend weinig aanvragen voor het heropstart overbruggingsrecht. Hieruit kunnen we concluderen dat de meeste zelfstandigen een succesvolle heropstart hebben aangevangen, of dat ze nog even het effect van de coronacrisis op hun omzet afwachten tot het einde van het jaar. De toekomst is echter heel onzeker. Gezien de verstrengde maatregelen, zal het tij misschien keren hoewel zelfstandigen veerkrachtig zijn. Het zijn bovendien vooral zelfstandigen uit de horecasector die beroep doen op het heropstart overbruggingsrecht. Ongeveer de helft van de goedgekeurde aanvragen (53,5%) kwam uit de horecasector. De sector heeft zwaar geleden onder de coronalockdown. Het is dan ook logisch dat deze sector extra steun nodig heeft bij hun heropstart. Dat zal bij de tweede golf niet anders zijn.

 

Over de cijfers

De analyse en conclusies gebeurden op basis van de gegevens van 300.000 zelfstandigen. De dataset zelf betreft het aantal aanvragen corona overbruggingsrecht geregistreerd tot en met september 2020.

Deel dit artikel