Vorige

Tewerkstelling Belgische horeca voor het eerst opnieuw op niveau van vóór coronacrisis

22 september 2021

Brussel, 22 september 2021 – Het gaat de goede kant uit met de tewerkstelling in de Belgische horeca: na de zomer zijn er opnieuw bijna even veel mensen (amper -1 %) aan het werk in de Belgische restaurants en cafés dan voor corona. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstverlener Acerta op basis van de gegevens van 2500 horecazaken. En er is nog goed nieuws: niet alleen de vaste medewerkers zijn terug, ook de flexijobbers en jobstudenten zijn weer aan de slag in de horeca.

Leestijd: Later lezen?

De tewerkstelling in de Belgische restaurants en cafés heeft zich hersteld van de coronacrisis. Vanaf april 2021 waren er elke maand meer mensen aan de slag in de horeca in vergelijking met dezelfde maanden van 2020. De totale tewerkstelling bleef toen weliswaar nog ruim onder het niveau van vóór de coronacrisis. In augustus is dat verleden tijd: de tewerkstelling zit nu opnieuw zo goed als op het niveau van augustus 2019.

Tewerkstelling Belgische eet- en drankgelegenheden 2021 vs. 2020 en 2019

Figuur 1: Tewerkstelling Belgische eet- en drankgelegenheden 2021 vs. 2020 en 2019

Leen Smeets, sectorexpert voor de horeca bij Acerta: “Café- en restaurantbezoek werd het laatste anderhalf jaar sterk beïnvloed door de coronamaatregelen en de tewerkstelling evolueerde mee, in negatieve zin. Het concrete gevolg was dat de tewerkstellingscijfers het laatste anderhalf jaar onder die van pre-coronajaar 2019 bleven. Maar nu geeft augustus 2021 dus een ander beeld: we zitten terug op 99 % van de tewerkstelling van 2019. Het is een keerpunt. Het woord post-corona durven we nog niet uitspreken, maar de sector staat wel recht. We verwachten trouwens dat de cijfers over de tewerkstelling in de horeca verder positief blijven evolueren, tenminste, als we niet terug hoeven naar een strenger coronabeleid, waarvoor de vaccinatiecampagne ons zou moeten behoeden.

Tijdelijke werkloosheid in horeca op amper 4 %

De kentering van augustus 2021 wordt bevestigd door nog andere cijfers, namelijk die van de tijdelijke werkloosheid. In augustus 2021 is het percentage van café- en restaurantmedewerkers dat met tijdelijke werkloosheid te maken kreeg (dat kan ook één dag zijn geweest) gezakt naar 4 %. In april was dat nog 48 % en in mei 31 %.

Ook het aandeel horecamedewerkers met een vast contract – onbepaalde en bepaalde duur- evolueert positief: de Belgische cafés en restaurants hebben opnieuw even veel vaste medewerkers in dienst dan voor corona.

Vaste contracten – onbepaalde en bepaalde duur - Belgische eet- en drankgelegenheden 2021 vs. 2019

Figuur 2: Vaste contracten – onbepaalde en bepaalde duur - Belgische eet- en drankgelegenheden 2021 vs. 2019

Ook flexi-jobbers en jobstudenten zijn terug

Niet alleen de vaste contracten zitten weer op het niveau van augustus 2019, er zijn ook weer evenveel studenten aan het werk in de Belgische cafés en restaurants. Het aantal flexi-jobs zit bijna op hetzelfde niveau (93 %) als in 2019. Dat de uren die studenten werk(t)en in het derde kwartaal van dit jaar (juli-september) niet meetellen in de 475 uren die ze mogen werken zonder impact op hun recht op kinderbijslag, helpt zeker ook.

Tewerkstelling Belgische eet- en drankgelegenheden vast, flexi en studenten – 2021 vs. 2019

Figuur 3: Tewerkstelling Belgische eet- en drankgelegenheden vast, flexi en studenten – 2021 vs. 2019

Leen Smeets: “De zomer is klassiek een piekperiode, die de tewerkstellingscijfers voor de horeca gunstig beïnvloed hebben. De vaste medewerkers waren als eersten terug op post. Daarna keerden ook de flexi-jobbers en jobstudenten terug. Die laatste twee groepen vormen immers wat we noemen de flexibele schil: zij gaan er het eerst uit als er minder activiteit is en zij komen als laatsten terug. De Belgische horecazaken staan nu wel voor een andere uitdaging: in een krappe arbeidsmarkt geschikt personeel vinden om duurzaam te kunnen verder werken.

 

Over de cijfers

De analyse is gebaseerd op een dataset van 12.000 werknemers bij meer dan 2500 horecazaken. De analyse werd de afgelopen 3 jaar op exact dezelfde dataset uitgevoerd, waardoor ze een goed beeld geeft van de evoluties in de sector. De analyse betreft enkel drank- en eetgelegenheden, de hotelsector werd niet meegenomen. Het betreft de totale tewerkstelling, in koppen geteld, d.w.z. alle contracten van bepaalde, onbepaalde duur, jobstudenten en flexijobbers.

Deel dit artikel