Vorige

Tewerkstelling in Antwerpen: IT-sector kent sterkste jobgroei

03 februari 2021

Brussel, 3 februari 2021 – In de provincie Antwerpen ligt de tewerkstellingsevolutie op het Belgische gemiddelde. Wel liggen de sectoren die er de sterkste groei kenden in 2020 ten opzichte van het jaar voordien, onder het nationale gemiddelde. Vooral bedrijven in de IT-sector (+3,4 %), de land- en tuinbouw (+3,2 %) en vervoer en opslag (+2,0 %) stelden meer mensen tewerk in 2020 dan in 2019 in de provincie Antwerpen. Dat blijkt uit het coronadashboard van hr-dienstenbedrijf ACERTA op basis van de gegevens van 27.000 bedrijven.

Leestijd: Later lezen?
Jobgroei in IT, land- en tuinbouw en vervoer en opslag

In provincie Antwerpen zagen bedrijven in de IT-sector (+3,4 %), de land- en tuinbouw (+3,2 %) en vervoer en opslag (+2 %) hun personeelsbestand het afgelopen jaar toenemen. De tewerkstellingsevolutie in provincie Antwerpen ligt in dezelfde lijn als de tewerkstellingsevolutie op nationaal niveau. Acerta baseert zich hiervoor op het aantal arbeidsovereenkomsten van bepaalde en onbepaalde duur bij 27.000 bedrijven. In de IT-sector, land- en tuinbouw en vervoer ligt de tewerkstellingsevolutie in Antwerpen respectievelijk 0,8 %, 0,9 % en 0,2 % lager dan het gemiddelde in België.

Ann Debacker, kantoordirecteur Acerta Antwerpen: “Het coronajaar was voor heel wat ondernemingen een moeilijk jaar. Hoewel de gemiddelde tewerkstellingsgroei in deze sectoren onder het nationaal gemiddelde ligt, is het toch een positief signaal dat ze – ondanks de coronapandemie – een groei gekend hebben. De IT-sector bijvoorbeeld scoort het best in Antwerpen. Heel wat bedrijven hebben hun digitale kanalen uitgebreid (of zelfs opgestart), waardoor die sector een boost heeft gekregen. Ook de land- en tuinbouwsector kende een groei van het personeelsbestand, maar hier gaat het vooral om tijdelijke arbeidscontracten. De oorzaak van die stijging ligt waarschijnlijk bij de verschillende maatregelen die de regering genomen heeft om de gevolgen van de coronapandemie op de voedselproductie te beperken: enerzijds het verdubbelen van het aantal dagen seizoensarbeid, anderzijds de mogelijkheid voor tijdelijke werklozen en personen in SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) om het werk als seizoenarbeider in deze sector te combineren met behoud van de uitkering. De top drie sterkste groeisectoren in Antwerpen wordt vervolledigd door ‘vervoer en opslag’. De verklaring hiervoor vind je bij de haven van Antwerpen en het stijgende aantal online bestellingen.

Sterkste groeisectoren in 2020 op vlak van personeelsbestand in provincie Antwerpen

Figuur 1: Sterkste groeisectoren in 2020 op vlak van personeelsbestand in provincie Antwerpen

Sterkste daler: horeca

Er zijn geen verrassingen wanneer we naar de sterkste daler kijken in provincie Antwerpen. De horeca is het sterkst gekrompen, met een afname van het personeelsbestand van -18,5 %. Dat is 2,1 % lager dan het nationale gemiddelde (-16,4 %.) Ann Debacker: “Het is absoluut geen verrassing dat de coronapandemie de grootste impact heeft gehad op de horecasector. Dat is niet alleen zo in de provincie Antwerpen, maar in heel België.

Sterkste daalsector in 2020 op vlak van personeelsbestand in provincie Antwerpen

Figuur 2: Sterkste daalsector in 2020 op vlak van personeelsbestand in provincie Antwerpen

 Ann Debacker voegt nog toe: “De coronacrisis valt zwaar bij heel wat bedrijven. Nochtans zijn er oplossingen, zoals werknemers tijdelijk tewerkstellen bij een andere werkgever. Op die manier behoudt de werkgever zijn talentvolle medewerkers, krijgen werknemers tijdelijk een nieuwe uitdaging en doen ze nieuwe ervaring op, en kan de organisatie bij betere vooruitzichten snel terug op volle kracht draaien met iedereen aan boord. Acerta heeft trouwens een platform, ‘Bridge’, waarop bedrijven die tijdelijk hun personeel willen uitlenen en bedrijven die tijdelijk extra handen kunnen gebruiken, zich kunnen aanmelden.

 

Over de cijfers

Deze analyse via het coronadashboard is gebaseerd op data van 27.000 werkgevers die de voorbije twee jaar (2019 en 2020) aangesloten waren bij Acerta Sociaal Secretariaat. Het dashboard brengt evoluties in kaart op het gebied van werknemersgroei, economische werkloosheid & faillissementen en stopzettingen. In deze analyse kijkt Acerta naar de actieve arbeidsovereenkomsten van zowel bepaalde als onbepaalde duur.

Deel dit artikel