Vorige

Tewerkstelling in België voor eerst sinds coronacrisis gegroeid

22 juli 2021

Eerste zes maanden van 2021 steeg aantal arbeidscontracten met 4,3%

Brussel, 22 juli 2021 – Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie is de tewerkstelling in België gegroeid. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstverlener Acerta op basis van de gegevens van meer dan 30.000 bedrijven. In vergelijking met januari 2020 is de tewerkstelling met 1,4 % toegenomen. Enkel de horecasector (-5,3 %) en de metaal- en maakindustrie (-4,9 %) zitten op vlak van tewerkstelling (nog) niet op het niveau van voor de coronacrisis. Vooral de afgelopen zes maanden hebben bedrijven nieuwe arbeidscontracten afgesloten, goed voor een toename van 4,3 %.

Leestijd: Later lezen?
Tewerkstelling groeide in 2021 al met 4,3 %

De negatieve impact van de coronacrisis op de tewerkstelling in België lijkt voorbij. Gemiddeld is de tewerkstelling in België gegroeid met 1,4 % ten opzichte van januari 2020. Die groei vond voornamelijk de afgelopen zes maanden plaats: de tewerkstelling groeide tijdens de eerste zes maanden van 2021 met 4,3 %.

Nele Mertens, juridisch adviseur bij Acerta, geeft uitleg: “Opvallend is dat de tewerkstelling, gemiddeld over alle sectoren heen, al hoger is dan vóór de coronacrisis. Dat betekent dat bedrijven opnieuw aanwerven, en dat de jobcreatie in juni al hoger is dan in pre-coronatijden. De steunmaatregelen van de regering hebben bedrijven ongetwijfeld geholpen om de moeilijke periode te overbruggen, waardoor ontslagen  – toch voor de meeste bedrijven – binnen de perken zijn gebleven. Er werden sinds januari zelfs al 4,3 % meer jobs gecreëerd dan in januari 2020.

Bouwsector (+4,1 %) en voedingssector (+3 %) bleven groeien tijdens corona

Twee sectoren bleven gedurende de volledige coronacrisis meer jobs creëren: de bouwsector (+4,1 %) en de voedingssector (+3 %). In juni 2021 hadden bijna alle sectoren meer personeel dan in januari 2020. Alleen de horecasector (-5,3 %) en de metaal- en maakindustrie (-4,9 %) hebben hun precorona-personeelsbestand nog niet bereikt, laat staan extra jobs gecreëerd.

Evolutie tewerkstelling per sector in vergelijking met januari 2020

Figuur 1: Evolutie tewerkstelling per sector in vergelijking met januari 2020

Kleine werkgevers doen inhaalbeweging: tewerkstelling stijgt met 7,9 %

Bedrijven met minder dan 20 werknemers hebben een grillig parcours achter de rug. In juni 2020 hadden ze nog meer personeel in dienst dan voor de coronacrisis (+3,7 %). Zes maanden later, in januari 2021, was er dan weer een sterke daling (-6,2 %) in de tewerkstelling. Ondertussen hebben ze opnieuw een inhaalbeweging gemaakt: ze hebben niet alleen de negatieve curve weggewerkt, ze hebben ook 7,9 % meer personeel in dienst dan voor de coronacrisis.

Nele Mertens: “Kleine ondernemingen voelden sneller de impact van de coronacrisis. Zij hebben vaak ook een minder grote (financiële) buffer om de schade op te vangen, en moeten dus sneller schakelen en beslissingen nemen.

Evolutie tewerkstelling in vergelijking met januari 2020, per grootte bedrijf

Figuur 2: Evolutie tewerkstelling in vergelijking met januari 2020, per grootte bedrijf

Regering wijzigt steunmaatregelen: van jobstabiliteit naar jobgroei

De regering heeft een heleboel steunmaatregelen voor bedrijven gelanceerd zodat zij het hoofd boven water kunnen houden. Denk aan het systeem van tijdelijke werkloosheid. Maar ook de tewerkstelling vergroten moedigt de regering aan.

Nele Mertens legt uit: “In eerste instantie heeft de regering ingezet op het ‘overleven’ van organisaties en op jobstabiliteit. Voor de sectoren die zwaar getroffen werden, met name de hotel-, evenementen- en reissector, heeft de regering zelfs geprobeerd om de tewerkstelling te behouden door het toekennen van een korting op de socialezekerheidsbijdragen. Voorwaarde daarbij was wel dat die bedrijven hun huidig personeel in dienst hielden en investeerden in hun opleiding. Ondertussen is er een ‘relancevermindering’ aangekondigd voor het derde kwartaal, voor alle sectoren, waarbij de voorwaarde het verminderen van tijdelijke werkloosheid of het creëren van nieuwe jobs is. De focus ligt dus niet langer enkel op jobstabiliteit, maar ook op jobgroei.

 

Over de cijfers

Deze analyse is gebaseerd op de effectieve gegevens van meer dan 30.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren. De analyse brengt de (evolutie van de) tewerkstelling in kaart op basis van metingen op 31 januari 2020, 30 juni 2020, 31 januari 2021 en 30 juni 2021 en heeft betrekking op contracten van bepaalde en onbepaalde duur.

Deel dit artikel