Vorige

Tewerkstelling West-Vlaanderen: sterkste groei in land- en tuinbouw en IT-sector

03 februari 2021

Tewerkstelling horeca met een kwart gekrompen in 2020

Brussel, 3 februari 2021 – In de provincie West-Vlaanderen zagen bedrijven in de land- en tuinbouw (+7,5 %), IT (+5,0 %) en vrije beroepen (+3,3 %) hun personeelsbestand het sterkst groeien in 2020 ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit het coronadashboard van hr-dienstenbedrijf ACERTA op basis van de gegevens van 27.000 bedrijven. De West-Vlaamse horeca kende een sterke daling (‑25,2 %) van het personeelsbestand en scoort veel slechter dan het nationale gemiddelde (‑16,4 %). Ook de bouwsector doet het in West-Vlaanderen minder goed dan de andere provincies in België.

Leestijd: Later lezen?
Jobgroei in land- en tuinbouw, IT-sector en vrije beroepen

In West-Vlaanderen zagen bedrijven in de land- en tuinbouw (+7,5 %), IT (+5 %) en vrije beroepen (+3,3 %) hun personeelsbestand het afgelopen jaar toenemen. Acerta baseert zich hiervoor op het aantal arbeidsovereenkomsten van bepaalde en onbepaalde duur bij 27.000 bedrijven.

Thijs Deklerck, kantoordirecteur Acerta Roeselare: “Het coronajaar was voor heel wat ondernemingen een moeilijk jaar. Toch zijn er ook sectoren in West-Vlaanderen die net wél goed gedraaid hebben in 2020. De land- en tuinbouwsector kende er de sterkste groei van het personeelsbestand, maar hier gaat het vooral om tijdelijke arbeidscontracten. De oorzaak van die stijging ligt waarschijnlijk bij de verschillende maatregelen die de regering genomen heeft om de gevolgen van de coronapandemie op de voedselproductie te beperken: enerzijds het verdubbelen van het aantal dagen seizoensarbeid, anderzijds de mogelijkheid voor tijdelijke werklozen en personen in SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) om het werk als seizoenarbeider in deze sector te combineren met behoud van de uitkering. Ook de IT-sector deed het goed in West-Vlaanderen. Heel wat bedrijven hebben hun digitale kanalen uitgebreid of zelfs voor het eerst opgestart, waardoor die sector een duidelijke boost heeft gekregen.

Sterkste groeisectoren in 2020 op vlak van personeelsbestand in provincie West-Vlaanderen

Figuur 1: Sterkste groeisectoren in 2020 op vlak van personeelsbestand in provincie West-Vlaanderen

Sterkste daler: horeca

Er zijn geen verrassingen wanneer we naar de sterkste daler kijken in West-Vlaanderen. De horeca is het sterkst gekrompen, met een afname van het personeelsbestand van -25,2 %. Dat is 8,8 % lager dan het nationale gemiddelde (-16,4 %). Daarmee scoort de tewerkstellingsevolutie in de horeca het slechtst in West-Vlaanderen. Thijs Deklerck: “Het is absoluut geen verrassing dat de coronapandemie de grootste impact heeft gehad op de horecasector in ons land. De impact is wel het zwaarst in West-Vlaanderen. Dat is niet geheel onlogisch, want de horeca aan de Belgische kust is meer afhankelijk van seizoensgebonden flexibele arbeid, die omwille van corona sterk gedaald is. De daling die we vaststellen bij de horecasector is vooral te vinden bij de flexijobbers en de studentenjobs. De vaste werknemers werden vaak op tijdelijke werkloosheid geplaatst en behielden dus hun arbeidscontract.

Ook opvallend is dat het personeelsbestand van bedrijven in de bouwsector in West-Vlaanderen daalde (-0,5 %), terwijl de tewerkstelling in de bouwsector op nationaal niveau juist groeit (+1,5 %).

Sterkste daalsector in 2020 op vlak van personeelsbestand in provincie West-Vlaanderen

Figuur 2: Sterkste daalsector in 2020 op vlak van personeelsbestand in provincie West-Vlaanderen

Thijs Deklerck voegt nog toe: “De coronacrisis valt zwaar bij heel wat bedrijven. Nochtans zijn er oplossingen, zoals werknemers tijdelijk tewerkstellen bij een andere werkgever. Op die manier behoudt de werkgever zijn talentvolle medewerkers, krijgen werknemers tijdelijk een nieuwe uitdaging en doen ze nieuwe ervaring op, en kan de organisatie bij betere vooruitzichten snel terug op volle kracht draaien met iedereen aan boord. Acerta heeft trouwens een platform, ‘Bridge’, waarop bedrijven die tijdelijk hun personeel willen uitlenen en bedrijven die tijdelijk extra handen kunnen gebruiken, zich kunnen aanmelden.

 

 

Over de cijfers

Deze analyse via het coronadashboard is gebaseerd op data van 27.000 werkgevers die de voorbije twee jaar (2019 en 2020) aangesloten waren bij Acerta Sociaal Secretariaat. Het dashboard brengt evoluties in kaart op het gebied van werknemersgroei, economische werkloosheid & faillissementen en stopzettingen. In deze analyse kijkt Acerta naar de actieve arbeidsovereenkomsten van zowel bepaalde als onbepaalde duur.

Deel dit artikel