Vorige

Tijdelijke werkloosheid gedaald tot 6,4% in september

29 oktober 2020

Brussel, 29 oktober 2020 – Nog 6,4% van de Belgische werknemers was in september minstens 1 dag tijdelijk werkloos, zo blijkt uit de cijfers van hr-dienstenbedrijf ACERTA. Het gaat hierbij zowel om economische werkloosheid als tijdelijke werkloosheid door overmacht wegens corona. Het aantal tijdelijk werklozen ligt nu  81% lager  dan in piekmaand april. Gezien de nieuwe verstrengde maatregelen om het virus in te dijken, verwacht Acerta echter dat de daling slechts tijdelijk zal zijn.

Leestijd: Later lezen?

6,4% tijdelijk werkloos

De eerste maand met de nieuwe, verstrengde regels voor invoering van tijdelijke werkloosheid (TW) is achter de rug. Door die verstrengde maatregelen is het percentage medewerkers met minstens één dag tijdelijke werkloosheid in september sterk gedaald. Slechts 6,4% van de werkende Belgen was afgelopen maand nog tijdelijk werkloos. Dat is een sterke terugval in vergelijking met de maanden vóór de zomervakantie. Ten opzichte van juni tekenen we een daling op van net geen 60%.Tegenover mei laat september een terugval van meer dan 75% noteren, tegenover piekmaand april zelfs een daling van 81%.

% werknemers met minstens één dag tijdelijke werkloosheid (TW), evolutie maand op maand 2020

Figuur 1: % werknemers met minstens één dag tijdelijke werkloosheid (TW), evolutie maand op maand 2020

Meeste tijdelijk werklozen in horeca

De daling tijdelijke werkloosheid is lang niet overal gelijk. In de horeca bijvoorbeeld had in september nog altijd 1 op 4 medewerkers (26%) te maken met tijdelijke werkloosheid. Ter vergelijking: in juni waren dat er 3 op 4. Maar bijvoorbeeld ook de bedienden uit de metaalindustrie kennen nog altijd tijdelijke werkloosheid, in september nog altijd 14% van hen.

Nele Mertens, Juriste Acerta Kenniscentrum: “Onze verwachting was dat het percentage tijdelijke werkloosheid een duidelijke knik zou maken wanneer de verstrengde voorwaarden zijn ingegaan. En dat is ook gebeurd. Maar daaruit besluiten dat tijdelijke werkloosheid niet meer nodig zou zijn als vangnet, is voorbarig. Ook al is de procedure versoepeld, economische werkloosheid blijft moeilijker toegankelijk dan ‘tijdelijke werkloosheid corona’. Zeker voor bedienden komt er wel wat administratie bij kijken, het vraagt ook tijd voor de goedkeuring er is en het kan niet retroactief worden toegepast. Wij denken dat de nood aan tijdelijke werkloosheid bij bepaalde ondernemingen, in bepaalde sectoren en voor bepaalde activiteiten nog altijd reëel is, ook bij die werkgevers die nu geen aanspraak meer kunnen maken op tijdelijke werkloosheid corona. Het kan best zijn dat de nood groter is dan het percentage van september aangeeft. Gezien de verstrengde maatregelen voor de horeca en het feit dat thuiswerk de norm wordt om het virus de pas af te snijden, verwachten we in oktober opnieuw een stijging te zien.

Tijdelijke werkloosheid – economisch of corona – blijft een reddingsboei voor werkgelegenheid

Per 1 september 2020 werd de uitzonderlijke maatregel van ‘tijdelijke werkloosheid overmacht corona’ beperkt tot de hardst getroffen werkgevers en sectoren, zijnde werkgevers die verplicht moeten sluiten en zij die het tweede kwartaal van 2020 minstens 20% tijdelijke werkloosheid hebben moeten noteren. Tegelijk werd de procedure voor het inroepen van de klassieke economische werkloosheid wel enigszins versoepeld wat de bedienden betreft, om de overgang minder bruusk te maken. Tijdelijke werkloosheid van welke aard ook is bedoeld om bedrijven die door een tijdelijke crisis gaan wat ruimte te gunnen, om drastischere structurele maatregelen te vermijden. Het is een vorm van tijdelijke bescherming van de werkgelegenheid, die ervan uitgaat dat de oorzaak extern en tijdelijk is.

 

Over de cijfers

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren.

Deel dit artikel