Vorige

Twee op drie Belgen bereid tijdelijk elders te werken door coronacrisis

27 oktober 2020

Werknemers kunnen ingezet worden in sectoren en bedrijven waar nood momenteel het hoogst is

Brussel, 27 oktober 2020 – Twee op de drie Belgen geven aan dat ze tijdelijk elders aan de slag zouden willen gaan als dat nodig zou zijn. Bijvoorbeeld om bij te springen in de zorgsector, waar ze momenteel handen tekort komen, of in bedrijven die ondanks of juist door corona heel wat extra werk hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta bij 2000 werkende Belgen. Vooral personeel in de horeca, de communicatie- en eventsector en het toerisme is voor een tijdelijke uitwisseling te vinden. Er zijn voor de Belg wel twee belangrijke voorwaarden: het perspectief om terug te kunnen keren naar zijn oorspronkelijke werkgever én het behoud van loon en arbeidsvoorwaarden.

Leestijd: Later lezen?
Twee derde van Belgen bereid tijdelijk elders te werken

Twee op de drie Belgen is bereid om tijdelijk (enkele maanden tot enkele jaren) bij een ander bedrijf of organisatie aan de slag te gaan als dat nodig zou zijn. Bijvoorbeeld omdat zijn/haar bedrijf in financiële moeilijkheden komt, of omdat er elders nood is aan extra werkkrachten. De Belg wil wel zijn huidige verworvenheden (loon en arbeidsvoorwaarden) niet opgeven en verwacht de zekerheid dat hij of zij op termijn kan terugkeren naar de eerste werkgever.

Kathelijne Verboomen, Director Kenniscentrum Acerta Consult: “Deze cijfers tonen het enorme potentieel van het delen van werknemers tussen bedrijven en sectoren. Het is een mogelijkheid waar vóór de coronacrisis nauwelijks iemand aan dacht. Werknemers bij bedrijven die in moeilijkheden komen, zouden aan de slag kunnen gaan bij andere bedrijven die juist extra mankracht nodig hebben nu, omdat ze bijvoorbeeld nieuwe producten maken of gewoon in een sector zitten waar de vraag door corona sterk gestegen is. Neem bijvoorbeeld de zorgsector: het potentieel is daar in deze tijden erg groot. Ook werkgevers staan open voor de mogelijkheid om werknemers voor bepaalde tijd uit te wisselen. Zo’n 40% ziet dat zitten, zolang de praktische en administratieve drempels vooraf maar goed doorgesproken worden.

Medewerkers over ‘werknemers delen’ als de wet het toelaat

Figuur 1: Medewerkers over ‘werknemers delen’ als de wet het toelaat

Het enthousiasme van de Belgische werknemers om tijdelijk naar een ander bedrijf over te stappen, wordt wel iets minder als de nood minder hoog is - lees: als zijn/haar job niet op het spel staat door financiële moeilijkheden of reorganisaties. Maar toch zijn er ook andere motivaties: 63% is bereid tijdelijk elders aan de slag te gaan om nieuwe dingen bij te leren. En ook om het risico op een bore-out te vermijden, wil 62% tijdelijk andere horizonten opzoeken.

Bovengemiddelde bereidheid bij personeel in horeca, communicatie- en eventsector en toerisme

Werknemers in sectoren die het momenteel moeilijk hebben, staan het meest open om elders ingezet te worden. Vooral in de telecommunicatie (83%), reclame- en eventsector (82,2%), horeca (73%) en toeristische sector (69,3) zien we een bereidheid die boven het gemiddelde uitsteekt.

Kathelijne Verboomen: “Het is juist in die sectoren die het hardst getroffen worden door de coronacrisis dat werknemers nu bereid zijn om in een ander bedrijf tijdelijk aan de slag te gaan. Heel wat horecapersoneel, werknemers in het toerisme en de communicatie- en eventsector zitten of zaten lange tijd in tijdelijke werkloosheid. Zij willen blijven werken en staan daarom open voor een overstap naar een andere sector. Want je moet voldoende breed durven te denken. Wij merken dat de reflex van federaties en sectoren soms meer behoudsgezind is dan de reflex van de medewerkers zelf. Acerta heeft daarom in volle coronacrisis ook een speciaal deelplatform voor werknemers opgericht, dat we Bridge gedoopt hebben. Daarmee willen we de brug slaan tussen bedrijven en organisaties om werknemers gemakkelijk en juridisch sluitend onderling uit te wisselen. Want onze economie heeft er baat bij dat zoveel mogelijk mensen op de arbeidsmarkt aan de slag kunnen blijven.” 

De bereidheid om te worden gedeeld met een andere werkgever is onder medewerkers over de hele lijn – dus ongeacht statuut, leeftijd, gender, niveau - ongeveer even groot. Het hoger management staat er wel iets meer voor open dan bv. het administratief ondersteunend personeel.

Bereidheid om desnoods tijdelijk bij een andere werkgever te werken, volgens niveaus

Figuur 2: Bereidheid om desnoods tijdelijk bij een andere werkgever te werken, volgens niveaus

Tijdelijk elders werken zorgt voor mentale rust

Kathelijne Verboomen: “73% van de medewerkers die in coronatijden volledige weken tijdelijk werkloos waren, heeft geen andere betaalde arbeid gedaan. Als tijdelijke werkloosheid inderdaad tijdelijk is, kan het deugd doen om van het werk los te koppelen. Het kan even voor extra zuurstof zorgen. Maar een perspectief hebben is wel heel belangrijk voor het mentale welbevinden. Dreigt tijdelijke werkloosheid te lang te duren of is de duur ervan onvoorspelbaar, dan kan het juist comfortabel zijn te weten dat tijdelijk elders werken ook een optie is.

 

Over de cijfers

De gegevens komen van het tweejaarlijkse grootschalig onderzoek dat ACERTA door het onderzoeksbureau Indiville liet uitvoeren bij medewerkers, er waren 2.072 respondenten. Het betreft een representatieve steekproef van de arbeidsmarkt op basis van de recentste cijfers van Statbel. Deze bevraging is de spiegelenquête van het tweejaarlijks onderzoek van ACERTA onder werkgevers in 2019 en liep van 1 tot 21 september 2020.

Deel dit artikel