Vorige

Vier op de tien Belgen kan vandaag nog niet telewerken

26 november 2020

Telewerk is afgelopen twee jaar 53 % toegenomen

Brussel, 26 november 2020 – Voor vier op de tien (39%) werkende Belgen is telewerk vandaag de dag nog geen optie.  Vooral arbeiders en personeel met uitvoerende functies (60%) kunnen niet telewerken. In totaal is het aantal thuiswerkers de afgelopen twee jaar wel met 53% toegenomen, als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta en onderzoeksbureau Indiville bij 2000 werknemers in ons land. 

Leestijd: Later lezen?
Telewerk 53% populairder dan twee jaar geleden

Iets meer dan een maand geleden maakte de regering thuiswerken opnieuw verplicht waar mogelijk, net als tijdens de eerste coronagolf. Maar telewerk is - zelfs nu – toch nog geen vaste prik voor heel wat werkende Belgen. Voor vier op de tien (39 %) werknemers is het vandaag (nog) geen optie, zo blijkt uit het onderzoek van Acerta. Er is wel een duidelijke stap voorwaarts gezet, want twee jaar geleden kon of mocht 60% van de werknemers in ons land nog niet telewerken.

Hannelore Van Meldert, experte telewerk en manager bij Acerta Consult: “Er zullen altijd jobs zijn die op de bedrijfssite moeten gebeuren. Arbeiders zijn de grootste groep die voor hun job fysiek op de werkvloer aanwezig moeten zijn: maar liefst zes op de tien onder hen kunnen hun job niet elders uitvoeren. Maar ook opvallend is dat voor zes op de tien mensen met een administratieve of uitvoerende functie, telewerken vandaag nog geen optie is. We zien dat de groep met de grootste flexibiliteit voor telewerk vandaag het hoger en middenmanagement is. Waarom zit die flexibiliteit niet ook bij het ondersteunend administratief en uitvoerend personeel? Telewerk heeft ook daar potentieel en bovendien zijn de werknemers vragende partij. Het is interessant voor werkgevers om telewerk ruimer toe te staan, mits goede planning en afspraken tussen leidinggevenden en medewerkers natuurlijk.”  

Kan jij vandaag zelf bepalen op welke locatie je werkt (thuis, regionaal kantoor, hoofdkantoor ...)?

Figuur 1: Kan jij vandaag zelf bepalen op welke locatie je werkt (thuis, regionaal kantoor, hoofdkantoor ...)?

Thuiswerken in 2021: 2 à 3 dagen per week

De voordelen, maar ook de nadelen van thuiswerk zijn de afgelopen maanden voor velen duidelijk geworden. Hoeveel dagen willen telewerkers in de toekomst nog thuiswerken? De groep die momenteel 2 of 3 dagen per week telewerkt wil dat graag zo houden. Wie minder dan 2 dagen telewerkt, vindt dat het wat meer mag zijn. Wie meer dan 3 dagen in zijn home office vertoeft, verkiest dan weer wat vaker naar kantoor te komen. Een combinatie van on- en off-site werken is dus voor de werkende Belg het aantrekkelijkste, blijkt uit de cijfers.

aantal effectieve thuiswerkdagen vs. aantal gewenste thuiswerkdagen

Figuur 2: aantal effectieve thuiswerkdagen vs. aantal gewenste thuiswerkdagen

Hannelore Van Meldert: “Het is een duidelijke minderheid van de werkende Belgen die voltijds thuis of voltijds op kantoor wil werken. Van de bedienden, bijvoorbeeld, wil 24 % liever alle dagen vanop kantoor werken, 12 % liever alle dagen van thuis. Het hybride-model lijkt het te zullen gaan winnen. Het hr-beleid zal in die zin moeten worden aangepast. We denken daarbij aan praktische herzieningen van bijvoorbeeld onkosten- en mobiliteitsvergoedingen. Maar we weten nu ook dat leidinggeven en culturele eenheid op afstand geen tijdelijke hr-uitdagingen zijn. Nu is een goed moment voor werkgevers om hun hr-beleid onder handen te nemen en ervoor te zorgen dat het een hybride model van werken ondersteunt.

Leeftijd, sector en grootte bedrijf bepalende factoren

Verschillende factoren spelen een rol  in de thuiswerkmentaliteit van werknemers: de leeftijd, de bedrijfssector en de grootte van het bedrijf waar de werknemer actief is.

Het generatieverschil: medewerkers die ouder zijn dan 50 jaar, willen minder thuiswerken dan jongere medewerkers (tussen 18 en 34 jaar). Respectievelijk 42 % van de 50-plussers en 29 % van de min-34-jarigen wil geen enkele dag van thuis uit werken. Vandaag werkt echter een op de vier 50-plussers effectief vijf dagen per week van thuis uit.

Ook op vlak van bedrijfsgrootte zijn er verschillen. In grote organisaties mogen medewerkers meer thuiswerken (gemiddeld drie dagen per week in organisaties met meer dan 500 werknemers), terwijl dat in kleine organisaties in mindere mate wordt toegestaan (gemiddeld 2,5 dagen per week in organisaties met 1 tot 50 werknemers).

Uiteraard speelt ook de sector een rol: In de overheidssector (gemiddeld 4 dagen telewerk per week), informaticasector en farmaceutische industrie (gemiddeld 3,5 dagen telewerk per week) wordt er heel wat van thuis uit gewerkt. Medewerkers die in voedings- en drankproductie werken of in de bouwsector kunnen minder van thuis uit werken. Gemiddeld werken zij net geen twee dagen per week van thuis uit.

 

Over de cijfers

De gegevens komen van het tweejaarlijkse grootschalig onderzoek dat ACERTA door het onderzoeksbureau Indiville laat uitvoeren bij medewerkers, er waren 2.072 respondenten. Het betreft een representatieve steekproef van de arbeidsmarkt op basis van de recentste cijfers van Statbel. Deze bevraging is de spiegelenquête van het tweejaarlijks onderzoek van ACERTA onder werkgevers in 2019 en liep van 1 tot 21 september 2020.

Deel dit artikel