Vorige

Werknemer in België gemiddeld 11 maanden jonger dan jaar geleden

25 oktober 2019

Belgische arbeidsmarkt verjongt voor het eerst in 5 jaar

Brussel, 25 oktober 2019 – De Belgische arbeidsmarkt verjongt voor het eerst in 5 jaar. Werknemers in België zijn gemiddeld 41,4 jaar. Dat is 11 maanden jonger dan een jaar geleden. Die verjonging zet zich door bij arbeiders en bedienden, mannen en vrouwen, maar ook bij alle statuten, sectoren en regio’s. Dat blijkt uit berekeningen van hr-dienstenleverancier Acerta. De daling is toe te schrijven aan de toename van jonge werknemers in een groeiende arbeidsmarkt. Bijna 1 op de 3 werknemers is jonger dan 35 jaar. De grote vraag naar jongere werknemers heeft volgens Acerta te maken met de arbeidskrapte.

Leestijd: Later lezen?
Belgische werknemer is gemiddeld 41 jaar en 5 maanden

Steeg de gemiddelde leeftijd van de Belgische werknemer tussen 2013 en 2017 telkens met een paar maanden, dan toont het portret van de arbeidsmarkt in 2018 opnieuw een verjonging. Werknemers zijn gemiddeld 41,4 jaar oud. Ze zijn daarmee net geen 11 maanden jonger dan de gemiddelde leeftijd in 2017. Ook de mediaanleeftijd daalt. Die bedraagt in 2018 42 jaar, terwijl deze van 2015 tot en met 2017 43 jaar was. Die daling zien we overal: bij arbeiders zowel als bij bedienden, bij vrouwen zowel als bij mannen, in de social profit zowel als in de profit, in alle provincies en gewesten, overal bevestigen de cijfers: de beroepsactieve bevolking van werknemers is er het voorbije jaar jonger op geworden.

Gemiddelde leeftijd werknemers België

Figuur 1: Gemiddelde leeftijd werknemers België

Dirk Wijns, Director Acerta Consult: “Met 41,4 jaar is de werknemer niet alleen wat jonger geworden, met die leeftijd zitten werknemers ook nog niet aan de helft van een volledige loopbaan. De arbeidsmarkt heeft dus zicht op nog flink wat actieve jaren van onze gemiddelde werknemer.”

Social profit verjongt mee, maar blijft wel oudste

Dat ook de social profit verjongt, is zeker welkom. Daar zitten we namelijk met een aanzienlijk hogere leeftijd dan het nationale gemiddelde. 43,2 jaar blijft ruim tweeënhalf jaar hoger dan het nationale gemiddelde van 41,4 jaar. Maar de verjonging met 11 maanden geldt ook voor de social profit.

Gemiddelde leeftijd werknemers profit/social profit België

Figuur 2: Gemiddelde leeftijd werknemers profit/social profit België

Werknemer in kleinste ondernemingen 3,5 jaar jonger dan in grootste

Ook opmerkelijk is hoeveel jonger de gemiddelde werknemer is in de kleinste ondernemingen in vergelijking met de grootste bedrijven: dat scheelt 3,5 jaar. In ondernemingen tot 10 werknemers is de gemiddelde leeftijd 39,5 jaar, in ondernemingen met meer dan 500 werknemers is de werknemer gemiddeld 43 jaar.

Arbeider verjongt, maar blijft 1,5 jaar ouder dan bedienden

Dirk Wijns: “De gemiddelde leeftijd voor arbeiders ligt nog altijd net iets hoger dan voor bedienden. Er is een leeftijdsverschil van 1,5 jaar. Dat valt te verklaren door minder roulatie, zijnde minder instroom en minder snelle uitstroom. Maar ook onder arbeiders is de verjonging dus een feit.”

Groei arbeidsmarkt zit in groei aandeel jongeren (<35 jaar)

De voorbije twee jaar groeide de arbeidsmarkt in België. En in 2018 was de groei van de tewerkstelling nog steviger dan in 2017. Cijfers over de leeftijdsverhoudingen geven aan dat de groei zich vooral langs de jongste zijde realiseert, wat een verjonging als effect heeft. Het relatieve aandeel jongeren onder de 35 jaar is tussen 2017 en 2018 met 2,56 procentpunt gegroeid, van 29,4% naar 31,9%. Bijna 1 op de 3 werknemers in België is dus jonger dan 35 jaar.

Dirk Wijns: “2017 en zeker 2018 waren economisch goede jaren. De belofte ‘jobs, jobs, jobs’ is toen waargemaakt. Dat dat vooral langs de jonge kant is gebeurd, werd door het beleid mee ondersteund. Denk bijvoorbeeld aan de doelgroepvermindering voor min-25-jarigen. Maar onze inschatting is toch dat de sterkere vertegenwoordiging van jongere werknemers zeker ook te maken heeft met de arbeidskrapte. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn werkgevers de versterking die ze zo nodig hadden ook bij de jongeren gaan zoeken. Langs de andere kant, bij de oudere werknemers (+ 50 jaar), zien we het relatieve aandeel iets afnemen. Maar dat het aandeel 50-plussers wat terugvalt, wil nog niet zeggen dat die groep ook inactief zou zijn geworden. In andere onderzoeken van ACERTA, zien we namelijk een groei van 50-pluszelfstandigen en een stevige aanwervingsgroei onder 55+ers.”

 

Over het onderzoek

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op een steekproef van 250.000 werknemers in dienst bij 24.000 werkgevers, uit de social profit en profit, op 31 december 2018.

Deel dit artikel