Vorige

Zelfstandigen vinden stilaan de weg naar corona-ouderschapsverlof

11 juni 2020

Acerta telt vandaag 1 093 aanvragen

Brussel, 11 juni 2020 – Sinds de goedkeuring van het coronaverlof, dienden al 1 093 zelfstandigen een aanvraag in bij hr-dienstengroep Acerta, de marktleider in ons land op vlak van begeleiding van starters en zelfstandigen. Het is een eerste voorzichtig succes, dat wel in schril contrast staat met de populariteit van het overbruggingsrecht, waarvoor Acerta eind maart – binnen de twee weken na de invoering ervan - al een kleine 50.000 aanvragen telde.

Leestijd: Later lezen?

Het corona-ouderschapsverlof werd op 15 mei door de Nationale Veiligheidsraad goedgekeurd en de FOD Sociale Zekerheid legde de definitieve spelregels vast op 20 mei. Zo is de maatregel voor zelfstandigen een tijdelijk ouderschapsverlof, voor de maanden mei en juni. Het is bedoeld voor diegenen die hun activiteit gedeeltelijk moeten verminderen om de zorg of opvang voor één of meerdere kinderen van 12 jaar of jonger (21 jaar voor kinderen met een beperking) op te nemen.

Belangrijk: zelfstandigen die al van het overbruggingsrecht gebruik maken, kunnen die premie niet cumuleren met de uitkering voor het corona-ouderschapsverlof.

Els Schellens, Director Starters en Zelfstandigen Acerta: “Momenteel tellen we bij Acerta sinds de invoering van het corona-ouderschapsverlof 1 093 aanvragen van zelfstandigen. Het valt echter voor elk van deze aanvragen te bekijken of ze aan de uiteindelijke, strikte voorwaarden voldoen. Het succes van deze maatregel is bij zelfstandigen niet zo groot als bij werknemers, maar dat is op zich niet verrassend. De regeling is in eerste instantie bedoeld voor een kleine doelgroep, die er dankbaar gebruik van lijkt te maken. Het is een erg goede zaak dat tijdens corona de gelijkschakeling tussen zelfstandigen en werknemers in een nieuwe stroomversnelling is geraakt. Net als werknemers, snakken starters en zelfstandigen naar ondersteuning bij de combinatie van professionele activiteiten en de opvang van hun jonge kinderen. Daar kunnen we nu dus werk van maken.”  

Om gebruik te maken van het corona-ouderschapsverlof kunnen zelfstandigen in hoofdberoep, inclusief (primo)starters, en meewerkende echtgenoten maxi-statuut een aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds. Als hun sociale bijdrage hoog genoeg is, kunnen ook zelfstandigen in bijberoep, gelijkgestelden aan zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen op het corona-ouderschapsverlof aanspraak maken. 

Meer informatie?

Meer informatie over deze analyse? Contacteer de PR Manager van Acerta.

Contacteer ons

Deel dit artikel