Vorige

Zoektocht van ontslagen werknemers naar nieuwe job duurt sinds corona gemiddeld anderhalve maand langer

05 mei 2021

Steeds meer bedrijven (+170 %) bieden wel vrijwillig traject rond ontslagbegeleiding aan

Brussel, 5 mei 2021 – De gemiddelde termijn voor werknemers om na een ontslag een nieuwe job te vinden steeg in 2020 van 4,5 naar 5,9 maanden. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstverlener Acerta bij 2.400 werknemers die ontslagbegeleiding kregen. Niet alleen namen werknemers vorig jaar meer tijd om hun ontslag te verwerken, ook de economisch onzekere situatie speelde een rol. Bovendien sleepten sollicitatieprocedures in bedrijven door corona ook langer aan. Bedrijven deden in 2020 wel meer moeite om ontslagen werknemers aan een nieuwe job elders te helpen: Acerta startte 170 % meer trajecten van vrijwillige ontslagbegeleiding op.

Leestijd: Later lezen?
Anderhalve maand langer ‘in between jobs’

Werknemers die in 2020 ontslagen werden, zaten vorig jaar anderhalve maand langer tussen twee jobs in. De gemiddelde termijn tussen twee contracten steeg van 4,5 maanden naar 5,9 maanden, zo tonen de statistieken van het aantal tussenkomsten van hr-dienstenbedrijf ACERTA in ontslagbegeleiding (het zgn. outplacement). Het percentage van mensen die binnen het jaar een andere baan vond na ontslag lag in 2020 ook 5 % lager dan het jaar voordien.

Acerta ziet verschillende redenen voor de langere periode waarin mensen ‘in between jobs’ zaten.

Magda Duerinckx, manager outplacement en loopbaanbegeleiding bij Acerta: “Een eerste verklaring is te vinden bij de ontslagen werknemers zelf. In coronatijden was het psychologisch moeilijker dan ooit om een ontslag te verwerken. We merken dat ontslagen zwaarder doorwegen en dat het meer tijd vraagt vooraleer mensen klaar zijn om een nieuwe job te zoeken. Daarnaast is ook de onzekere economische situatie een doorslaggevende factor: de coronacrisis heeft werken in heel wat sectoren minder aantrekkelijk gemaakt. Jobs in IT en de zorg waren dan weer erg gegeerd. Maar om bepaalde banen en knelpuntberoepen in te vullen, is een technische opleiding nodig, waardoor een snelle overstap naar die jobs niet altijd mogelijk was.

Sollicitatieprocedures duurden langer, maar werkzoekenden waren ook kritischer

Corona bevroor de arbeidsmarkt in 2020, wat zorgde voor een aarzeling bij bedrijven om nieuwe werknemers aan te werven. Sollicitatieprocedures werden daarom stopgezet of sleepten langer aan. Het feit dat fysieke sollicitatiegesprekken veelal niet mogelijk waren, vormde een extra barrière.

Maar ook mensen die op zoek waren naar een nieuwe job, bleken zelf veel kritischer over welke richting ze met hun loopbaan wilden inslaan.

Magda Duerinckx: “De coronacrisis doet mensen grondig nadenken over wat ze willen gaan doen. Ze hebben daar ook meer tijd voor. Wat vroeger evidente beroepskeuzes waren, wordt nu in vraag gesteld. Mensen staan meer stil bij de maatschappelijke relevantie van hun job en durven te overwegen om het professioneel over een heel andere boeg te gooien. Jobs binnen de zorg en het onderwijs bijvoorbeeld kregen een aantrekkelijker imago. Ook zelfstandige worden, al dan niet in bijberoep, werd een optie.

Meer vrijwillige ontslagbegeleiding

Tot slot is er ook goed nieuws voor mensen die tijdens de coronacrisis door hun werkgever ontslagen worden. Steeds meer bedrijven zetten in op vrijwillige ontslagbegeleiding voor hun ontslagen werknemers. Die krijgen dan begeleiding in hun zoektocht naar een nieuwe, geschikte job. Acerta startte in 2020 170 % meer outplacement trajecten op.

Magda Duerinckx: “Mensen die in 2020 hun job verloren hadden en hebben het niet gemakkelijk om weer aan de slag te gaan. Zeker diegenen die soms tientallen jaren bij eenzelfde werkgever aan de slag waren, bevonden zich plots op een heel concurrentiële arbeidsmarkt die voor hen onbekend terrein is. Dat steeds meer bedrijven inzetten op vrijwillige ontslagbegeleiding is een goeie zaak. Werkgevers zijn er soms zelf het hart van in dat ze trouwe medewerkers geen job meer kunnen bieden. Daarom is outplacement een belangrijke reddingsboei: met individuele begeleiding maken ontslagen werknemers een goeie kans om elders aan de slag te gaan.

 

Over de cijfers

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van een set van 2.400 werknemers die in dienst geweest zijn bij meer dan 2.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren, en die in ontslagbegeleiding bij Acerta waren.

 

Deel dit artikel