Studentenarbeid: voorwaarden & kosten

02 januari 2023
Leestijd: Later lezen?

Het in dienst nemen van een student kan een interessante oplossing zijn voor je bedrijf tijdens piekperiodes of vakanties. Zo weet je zeker dat het nodige werk gedaan wordt en als werkgever betaal je enkel een solidariteitsbijdrage op het brutoloon. Wil je graag een student aannemen? Acerta maakt je wegwijs in de regelgeving.

Voorwaarden voor studentenarbeid

Om een student in dienst te kunnen nemen gelden een aantal voorwaarden:

  • Een studentenovereenkomst sluit je af met een student vanaf 15 jaar, als hij de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs heeft afgerond.
    Anders geldt dat studentenarbeid vanaf 16 jaar is toegelaten.
  • De persoon die in dienst wordt genomen, moet het hoofdstatuut van student hebben en zijn ingeschreven op:
    • een middelbare school
    • hogere onderwijsinstelling
    • of zich voorbereiden op een examencommissie.

Bij wet bestaat er geen maximumleeftijd voor een studentenjob.

Het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor studenten

Het opstellen van een studentenovereenkomst gebeurt altijd schriftelijk in twee exemplaren. Hierbij gaat het altijd over een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. Daarbij voorziet de wet geen maximumduur voor het contract. Wanneer een student echter meer dan twaalf maanden onafgebroken bij dezelfde werkgever werkt, vervallen de bijzondere regels die gelden voor studentenarbeid.

Het kan ook zijn dat je een student aanwerft via een uitzendbureau. In dit geval is het uitzendbureau de eigenlijke werkgever en geldt voor jou zowel de wetgeving rond studentenarbeid als de wetgeving rond uitzendarbeid.

Proefperiode en verbreken van de overeenkomst

Ongeacht de duur van het contract worden de eerste drie dagen beschouwd als een proefperiode. Deze periode kan niet verlengd worden. Je hoeft de proefperiode niet expliciet te vermelden in het contract.

Zowel jij als de student hebben de mogelijkheid om het contract vroeger stop te zetten dan contractueel afgesproken. Wanneer jij als werkgever het contract opzegt bij een contractduur van minder dan een maand dan bedraagt de opzeg drie dagen. Wanneer de contractduur langer is dan een maand, dan bedraagt de opzeg zeven dagen. Zegt de student het contract op? Bij een contractduur van minder dan een maand bedraagt de opzeg één dag, langer dan een maand drie dagen.

Het bepalen van het loon

Het loon dat je uitbetaalt aan je student is vastgelegd in de cao, gesloten door het paritair comité waaronder je bedrijf valt. Indien er geen barema’s zijn vastgelegd binnen je paritair comité heeft de student recht op het gemiddelde maandloon.

Fiscaliteit: Kosten jobstudent voor werkgever

Een jobstudent aanwerven is fiscaal en sociaal voordelig, wanneer de student maximaal 600 uur per jaar presteert. Op deze gepresteerde uren betaal je als werkgever enkel een solidariteitsbijdrage van 5,42 %. Daarnaast is er ook 2,71 % ten laste van de student. Voor deze uren moet evenmin bedrijfsvoorheffing worden ingehouden.
Let wel, die vrijstelling geldt niet noodzakelijk in eindafrekening van de inkomstenbelasting. Eventueel is de student dan dus toch nog personenbelasting verschuldigd.

Werkt de student meer dan 600 uur per jaar? Dan is er sprake van een werkstudent (en dus geen jobstudent) en gelden de gewone sociale zekerheidsbijdragen, vanaf het 601ste uur.

Tot slot, is de student nog persoon ten laste, dan is zijn toegelaten inkomensgrens uiteraard een aandachtspunt.

Opgelet: in de zorgsector geldt de volledige neutralisatie van de uren die een student presteert gedurende het eerste kwartaal van 2023. Meer info vind je hier.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp