Tewerkstelling van werkzoekenden met een IBO of BIS

25 april 2024
Leestijd: Later lezen?

Wil je voordelig een (jonge) werkzoekende met te weinig ervaring opleiden en aanwerven? Overweeg dan een individuele beroepsopleiding (IBO) of een beroepsinlevingsstage (BIS).

Wat houdt een IBO in voor de werkgever?

Met een IBO of individuele beroepsopleiding reikt de overheid een interessante maatregel aan om de mismatch tussen vacatures en werkzoekenden te verhelpen. Concreet: je geeft een werkzoekende gedurende één tot zes maanden training en begeleiding op de werkvloer via een opleidingsplan. De VDAB staat tijdens de IBO-opleiding in voor de betaling en follow-up. Als werkgever betaal je geen loon en RSZ, enkel een vaste maandelijkse premie.

Wat is een IBO-contract?

Bij een individuele beroepsopleiding hoort een IBO-contract. Een IBO-contract is een overeenkomst waarmee de werkgever zich ertoe verbindt om de kandidaat, na een succesvolle inwerkperiode, een contract van bepaalde of onbepaalde duur te geven.Volgens het IBO-contract dien je de voormalige IBO’er minstens gedurende dezelfde duur als de individuele beroepsopleiding in dienst te nemen. Bij een IBO-opleiding winnen beide partijen: jij vult een vacature in zonder dat het je veel geld kost, de werkzoekende doet ervaring op of schoolt zich om.

Voordelen van een IBO

Een IBO-contract helpt werkzoekenden werkervaring op te doen, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast heeft het contract veel voordelen voor de werkgever:

 • Begeleiding en ondersteuning door de VDAB.
 • Vereenvoudigde administratie.
 • Besparingen op loonkosten tijdens de opleidingsperiode.
 • Betaling van een vast bedrag zonder loon en RSZ-verplichtingen
 • Een gemotiveerde werknemer, speciaal opgeleid om perfect aan te sluiten bij de behoeften van het bedrijf.

Voorwaarden voor het IBO-contract

De kandidaat:

 1. is bij de VDAB ingeschreven als werkzoekende;
 2. heeft zijn vorige job niet opgezegd om met een individuele beroepsopleiding te starten;
 3. heeft nog niet eerder voor je bedrijf gewerkt – tenzij als jobstudent of kortstondige uitzendkracht (20 werkdagen in een 5-dagenstelsel of 24 werkdagen in een 6-dagenstelsel).

Onder bovenstaande voorwaarden is IBO mogelijk voor elke nieuwe werknemer die nog niet over de nodige competenties beschikt, ongeacht de leeftijd. Voor een jonge werkzoekende is het IBO een unieke kans om relevante ervaring te verwerven.

Beroepsinlevingsstage

Voor jongeren die geen studentenstatuut meer hebben maar stage willen lopen in een bedrijf, is een beroepsinlevingsstage (BIS) een goed alternatief. Een BIS is een betaalde stage in België waarbij je een stagiair specifieke vaardigheden en competenties aanleert op de werkvloer.

Tijdens de stageperiode betaal je geen loon en RSZ, maar wel per gepresteerde arbeidsdag een stagevergoeding die onderhevig is aan bedrijfsvoorheffing. Na de BIS mag je de stagiair aanwerven, maar dit is geen verplichting.

Voorwaarden voor het BIS-contract

 • Je stelt een opleidingsplan op (met competenties, opleidingsacties en duurtijd) en laat dit goedkeuren door de VDAB.
 • Je sluit een schriftelijk stagecontract af met doelstellingen en praktische modaliteiten.
 • Als de stagiair een uitkeringsgerechtigde werkzoekende is, blijft hij tijdens de beroepsinlevingsovereenkomst onder bepaalde voorwaarden een deel van zijn werkloosheidsuitkering ontvangen. Daartoe vul je een opleidingsattest in.
 • Je sluit een arbeidsongevallenverzekering en een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af.
 • Je zorgt voor een correcte berekening van de bedrijfsvoorheffing en eventuele verplaatsingsonkosten.
 • Je vult de verplichte Dimona-aangifte in.

Gedetailleerde informatie over de betaalde stage in België vind je op de website van de VDAB. Meer weten over studentenarbeid? Download de Acerta-brochure.

Hulp nodig bij de loonadministratie van je jonge medewerkers? Onze payroll-service staat je bij. Ontdek ook onze online sociaaljuridische databank Trefzeker

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp