Contract bepaalde duur opzeggen

05 januari 2024
Leestijd: Later lezen?

Sinds het ontstaan van het eenheidsstatuut is het niet meer mogelijk om medewerkers een proefperiode te laten doen. Ook is het wettelijk bepaald dat een contract van bepaalde duur opzeggen niet gaat. Er zijn wel enkele uitzonderingen op deze regel. Acerta loodst je door de regelgeving.

Contract bepaalde duur vroegtijdig beëindigen met opzegvergoeding

Het eenzijdig verbreken van een contract van bepaalde duur is mogelijk met een opzegvergoeding. Deze vergoeding is gelijk aan het loon voor de duur tot het einde van de arbeidsovereenkomst. Let wel, het maximum bedraagt tweemaal de vergoeding, die zou gelden bij een arbeidscontract van onbepaalde duur.

Opzegtermijn tijdelijk contract

Sinds 2014 is het ook mogelijk om het tijdelijk contract op te zeggen via een opzeggingstermijn. Concreet betekent dit dat je een contract van bepaalde duur kan opzeggen voordat de eerste helft van de afgesproken duurtijd is afgelopen. Hierbij geldt wel dat deze periode maximaal zes maanden mag bedragen. Opeenvolgende contracten van bepaalde duur? Dan is opzegging enkel mogelijk voor het eerste contract.

Als je kiest voor een opzegging van het contract, dan ben je wel verplicht om de opzegtermijnen te respecteren. Deze komen overeen met de gehanteerde termijnen bij een contract van onbepaalde duur. Let wel, de laatste dag van de opzegging moet binnen de eerste helft van het contract of de eerste zes maanden ervan vallen.

Arbeidsongeschiktheid

Een contract van minder dan drie maanden kan bij arbeidsongeschiktheid worden verbroken. Hierbij geldt dat de arbeidsongeschiktheid minimaal zeven kalenderdagen bedraagt en dat de termijn van de opzeggingsmogelijkheid is verstreken. Met andere woorden het contract wordt in de tweede helft verbroken.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp