Om welke redenen mag je een medewerker ontslaan?

10 mei 2022
Leestijd: Later lezen?

Zie je je genoodzaakt om één of meerdere medewerkers te ontslaan? Dan moet je als werkgever een hele reeks regels en procedures respecteren.  Zowel op menselijk vlak als op vlak van administratie, komt er heel wat bij kijken. Bovendien heeft je medewerker het recht om de reden van zijn of haar ontslag te kennen.

Ontslag om dringende reden

Wanneer je een medewerker ontslaat omwille van een dringende reden kan je de arbeidsrelatie onmiddellijk stopzetten zonder opzegtermijn of vergoeding. Het moet dan gaan om een ernstige fout die professionele samenwerking tussen jou en je medewerker onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Hou er rekening mee dat je zo’n dringende reden duidelijk moet kunnen bewijzen. Erkende dringende redenen zijn onder andere: misbruik van vertrouwen, diefstal, insubordinatie, agressief gedrag, ... Vanaf de dag dat je de gepleegde feiten kent, heb je drie werkdagen de tijd om je medewerker (best schriftelijk) op de hoogte te brengen van zijn ontslag.

Lees de procedure omtrent dringende reden na op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Ontslag om medische reden

Je mag een zieke werknemer ontslaan, maar je kan de ziekte of arbeidsongeschiktheid zelf niet als geldige reden opgeven. Wel kan je je in sommige gevallen beroepen op medische overmacht. Dat kan op basis van de vaststelling dat jouw werknemer door zijn gezondheidstoestand nooit meer in staat zal zijn de oude functie opnieuw op te pikken, en als je kan aantonen dat er geen andere functies in de onderneming zijn die hij of zij wel zou kunnen uitvoeren. Je kan een medewerker pas ontslaan omwille van medische overmacht wanneer een re-integratietraject is doorlopen en beëindigd.

Collectief ontslag

Bij collectief ontslag zijn de ontslagredenen inherent aan je onderneming. Dat kunnen economische of technische redenen zijn. In het geval van collectief ontslag moet je je strikt houden aan bepaalde procedures. Doe je dat niet, dan is het mogelijk dat je de lonen van je medewerkers moet blijven uitbetalen.

Lees de procedures voor collectief ontslag goed na op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Ontslag met onderling akkoord

Komen jij en je medewerker tot een akkoord wat het ontslag betreft, dan kan je op elk ogenblik de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder verdere formaliteiten. Wel is het sterk aan te raden jullie akkoord schriftelijk vast te leggen, alsook de voorwaarden of vergoedingen, zodat hierover in de toekomst geen meningsverschillen ontstaan. Dit vooral voor de bewijslast in het geval er wel meningsverschillen zouden ontstaan.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp