Wat is SWT?

28 oktober 2019
Leestijd: Later lezen?

SWT staat voor ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’. Dit is het vroegere brugpensioen. Het SWT geeft oudere medewerkers die worden ontslagen recht op:

  • Een vaste werkloosheidsuitkering
  • Een aanvullende vergoeding (bedrijfstoeslag)

De bedrijfstoeslag wordt uitgekeerd door de laatste werkgever of het sectoraal fonds. De betaling van de bedrijfstoeslag gebeurt iedere maand. Om in aanmerking te komen voor SWT , moet de medewerker aan bepaalde voorwaarden voldoen qua leeftijd en loopbaan. De reglementering van het SWT is onder andere gebaseerd op cao 17, en betreft vooral medewerkers in de privésector.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het SWT, moet de medewerker vier voorwaarden vervullen:

  1. Ontslagen zijn (behalve voor dringende redenen);
  2. Recht hebben op een werkloosheidsuitkering (bewijzen via beroepsverleden);
  3. Een bepaalde leeftijd hebben;
  4. Een bepaalde anciënniteit hebben.

Cao 17 bepaalt dat men op 62 jaar recht heeft op het SWT. Voor bepaalde sectoren bestaan er specifieke cao’s die de leeftijd verlagen tot 58 of 59 jaar. Dat geldt vooral voor zware beroepen, nachtarbeid of SWT op basis van medische redenen. De minister van werk kan ook een verlaging van de SWT-leeftijd toekennen voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.

Denk eraan: het vroegere stelsel vanaf 58 jaar met een loopbaan van 40 jaar is in 2019 opgetrokken naar 59 jaar.

Loopbaanvoorwaarden

Voor het algemeen stelsel met bedrijfstoeslag op 62 jaar, bedraagt de vereiste loopbaan 40 jaar voor mannen en 35 jaar voor vrouwen. Tegen 2024 wordt de loopbaanvoorwaarde van het SWT voor vrouwen opgetrokken tot 40 jaar.

Voor het SWT zwaar beroep telt de vereiste loopbaan 35 jaar, waarvan minstens 5 jaar zwaar beroep uitgeoefend in de laatste 10 jaar (of 7 in de laatste 15).

Wie minstens 20 jaar werkte in een regime met nachtarbeid óf tewerkgesteld was in de bouw en medisch ongeschikt is verklaard voor dat beroep, kan vanaf een loopbaan van 33 jaar en een leeftijd van 59 jaar het brugpensioen genieten.

Brugpensioen berekenen

Om het brugpensioen of SWT te berekenen, telt 60 procent van het laatste brutoloon als basis. Die werkloosheidsuitkering is ten laste van de RVA, en begrensd tot een bedrag van 87,25 euro per dag of 2.268,60 euro per maand.

De bedrijfstoeslag stemt minimum overeen met 50 % van het verschil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsuitkering. Het netto referteloon is het brutoloon van de refertemaand (de laatste maand van tewerkstelling) verminderd met de persoonlijke RSZ-bijdragen en de bedrijfsvoorheffing. Sommige sectoren voorzien echter een hoger percentage van bedrijfstoeslag.

Zowel de werkloosheidsuitkering als de bedrijfstoeslag zijn gebonden aan de index van de consumptieprijzen. Bijkomend kan het bedrag van de aanvullende vergoeding jaarlijks op 1 januari worden herzien door de Nationale Arbeidsraad.

De sociale wetgeving rond SWT  is voer voor specialisten. Acerta loodst je er vlotjes doorheen.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp