Ontslagregels bij tijdelijke werkloosheid

25 april 2024
Leestijd: Later lezen?

De spelregels voor het ontslaan van een medewerker door tijdelijke werkloosheid verschillen nauwelijks van de normale ontslagregels. Verwittig je medewerker volgens het boekje:

  • Zeg de arbeidsovereenkomst op per brief
  • Neem de startdatum en looptijd van de opzegtermijn in de brief op
  • Bezorg de brief aangetekend of via een gerechtsdeurwaardersexploot

Zorg dat je altijd een geldige reden voor het ontslag hebt. Je hoeft het ontslag vooraf niet schriftelijk te motiveren, maar je medewerker kan na zijn ontslag wel een procedure starten waarin hij naar je motieven vraagt. Volg dit zorgvuldig op, anders riskeer je een sanctie te krijgen voor ‘kennelijk onredelijk ontslag’. Betreft het een ontslag om economische redenen? Dan moet je dit kunnen aantonen en aangeven of er wel of niet sprake is van collectief ontslag. Bij een ontslag om dringende reden moet je kunnen aantonen wat die dringende reden precies is en een strikte procedure volgen.

Opzegtermijn bij tijdelijke werkloosheid

Opzegtermijn bij ontslag door werkgever

Op 22 juni 2020 verscheen een nieuwe wet in het Belgisch Staatsblad, als gevolg van de coronacrisis. Ontsloeg je sinds 1 maart 2020 een medewerker die op tijdelijke werkloosheid staat omwille van overmacht door corona? Dan zorgt deze wet ervoor dat de lopende of nieuwe opzeggingstermijn wordt geschorst op dagen van tijdelijke werkloosheid corona – mits de opzegtermijn nog niet afgelopen was op 22 juni 2020. De opzegtermijn van een tijdelijk werkloze medewerker die je ontslaat wordt dus o.a. verlengd met het aantal dagen dat hij tijdelijk werkloos is wegens de coronacrisis. Let op: de opzegtermijn wordt enkel verlengd met de dagen van tijdelijke werkloosheid corona die vanaf 22 juni 2020 werden toegepast.

Ving de opzegperiode aan voor 1 maart 2020? Dan heeft deze nieuwe wet geen gevolgen in geval van tijdelijke werkloosheid corona. De opzeggingstermijn loopt in dit geval gewoon door - ook op dagen van tijdelijke werkloosheid. Dagen van ‘reguliere’ economische werkloosheid schorsen de opzeggingstermijn daarentegen wel. Dat was ook al voor de coronacrisis het geval. In geval van opzegging door de werknemer zelf is er nooit sprake van een schorsing van de opzeggingstermijn.

Opzegtermijn bij ontslag door werknemer

Als je medewerker tijdelijk werkloos is, mag hij in sommige gevallen zelf de arbeidsovereenkomst zonder formaliteit beëindigen – namelijk als hij tijdelijk werkloos is omwille van economische redenen of door slecht weer dat langer dan een maand aanhoudt. Hij moet in dat geval geen opzegtermijn uitzitten en geen verbrekingsvergoeding betalen. Je medewerker kan – mits hij voldoet aan de voorwaarden – dus per direct opstappen zonder dat je daar als werkgever iets aan kan doen.

Bij het correct ontslaan van een medewerker komt heel wat kijken. Daarom bundelden we alles in een uitgebreid dossier. Zit je toch nog met vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp