Loonbeslag en loonoverdracht

10 februari 2024
Leestijd: Later lezen?

Wanneer je medewerker schulden heeft, dan kan het zijn dat je als werkgever een deel van het loon moet uitbetalen aan de schuldeiser. Dit kan aan de hand van loonbeslag of loonoverdracht.

Wat is loonbeslag?

Loonbeslag is een vorm van gedwongen uitvoering voorzien in het Gerechtelijk Wetboek. Je bent dan als werkgever verplicht om een deel van het nettoloon, vakantiegeld of eindejaarspremie van de medewerker in beslag te nemen en door te storten aan de schuldeiser. Opgelet: Wanneer het gaat om een loonbeslag tot invordering van achterstallig onderhoudsgeld kan het zelfs zijn dat je het volledige loon van de werknemer moet overmaken aan de schuldeiser.

Wat is loonoverdracht?

Een andere vorm van inbeslagneming van het loon is loonoverdracht. Daarbij heeft de werknemer een contract getekend waarin staat dat hij akkoord dat de schuldeiser een deel van zijn loon komt opvragen bij de werkgever als hij zijn schulden niet (meer) afbetaalt.

Hieronder bespreken we de procedure en andere formaliteiten die horen bij loonbeslag en -overdracht.

Welk deel van het loon gaat naar de schuldeiser?

Bij beslag en overdracht wordt meestal niet het gehele nettoloon in beslag genomen. Je medewerker behoudt een deel om van te kunnen leven. Het percentage dat wordt afgehouden is afhankelijk van het nettoloon van de medewerker. Jaarlijks worden de loongrenzen hierover aangepast. De inhoudingen op het loon blijven doorlopen tot de schuldeisers volledig zijn terugbetaald.

Wat is de procedure bij loonbeslag?

Het is meestal de gerechtsdeurwaarder die het loonbeslag aan jou bekend maakt. Vervolgens moet je binnen de 15 dagen via een aangetekend schrijven een verklaring van derde-beslagene versturen naar de schuldeiser. Het is belangrijk om dit correct te doen, want anders kan je als werkgever zelf worden aangesteld als schuldenaar. De verklaring bevat de volgende onderdelen:

  • Hoeveel loon de werknemer ontvangt en waarop dus beslag kan worden gelegd: nettoloon, vakantiegeld of eindejaarspremie
  • De datum waarop het loon wordt uitbetaald
  • Andere beslagen of overdrachten, als deze bestaan

Je bezorgt ook een kopie van deze verklaring aan je medewerker. Je medewerker heeft immers nog tijd om verzet aan te tekenen tegen het beslag.

Wanneer de termijn van het verzet verstreken is, zijn er twee mogelijke situaties:

  • De schuldeiser heeft gelijk gekregen van de rechter: je stort het loonbeslag via de gerechtsdeurwaarder door aan de schuldeiser tot de schulden zijn afbetaald.
  • De schuldenaar/werknemer heeft gelijk gekregen: je stort het ingehouden deel van het loon terug aan de werknemer en het loonbeslag stopt.

Fiscaal loonbeslag

Wanneer de schuldeiser de belastingdienst is, is de procedure voor loonbeslag eenvoudiger. Het is de belastingdienst zelf die jou een dwangbevel per aangetekend schrijven bezorgt.

In de volgende situaties dienst alsnog de normale procedure voor loonbeslag gevolgd:

  • Wanneer de medewerker verzet aantekent.
  • Wanneer je als werkgever te kennen geeft dat je geen verplichtingen hebt ten aanzien van de medewerker.
  • Wanneer er al een ander eerder gelegd beslag bestaat.

Een gerechtsdeurwaarder zal dan toch nog eens langskomen om het beslag van de fiscus opnieuw te leggen.

Collectieve schuldenregeling

Wanneer de werknemer en zijn gezin zo veel schulden hebben dat de situatie uitzichtloos is geworden, kan de arbeidsrechtbank een schuldbemiddelaar aanstellen. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht door de griffie van de rechtbank die een vonnis opstuurt of door de schuldbemiddelaar van je werknemer. Je zal elke maand dan het volledige loon van de werknemer moeten doorstorten naar de schuldbemiddelaar, die met de ontvangen gelden alle schuldeisers probeert af te betalen.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp