Wat is SWT?

24 juli 2020
Leestijd: Later lezen?

SWT staat voor ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’. Dit is het vroegere brugpensioen. Het SWT geeft medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd die worden ontslagen recht op:

  • Een vaste werkloosheidsuitkering
  • Een aanvullende vergoeding (bedrijfstoeslag)

De bedrijfstoeslag wordt uitgekeerd door de laatste werkgever of het sectoraal fonds. De betaling van de bedrijfstoeslag gebeurt iedere maand. Om in aanmerking te komen voor SWT moet de medewerker aan bepaalde voorwaarden voldoen qua leeftijd en loopbaan. De reglementering rond het SWT betreft vooral medewerkers in de privésector.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het SWT moet de medewerker vier voorwaarden vervullen:

  • Ontslagen zijn (behalve voor dringende redenen);
  • Recht hebben op een werkloosheidsuitkering (bewijzen via beroepsverleden);
  • Een bepaalde leeftijd hebben, vastgesteld bij cao;
  • Een bepaalde loopbaanvereiste hebben, vastgesteld bij cao..

In overeenstemming met het algemeen stelsel (zoals bepaald bij cao nr. 17) hebben medewerkers vanaf 62 jaar recht op het SWT – maar enkel als ze aan de bovenstaande vereisten voldoen en een loopbaan hebben van minstens 40 jaar voor mannen en 37 jaar voor vrouwen. De loopbaanvoorwaarde voor vrouwen wordt elk jaar met één jaar opgetrokken om tegen 2024 op 40 jaar uit te komen.

Er bestaan ook sectorale afspraken die de leeftijd onder bepaalde voorwaarden verlagen tot 59 jaar. Dat geldt onder meer voor zware beroepen, nachtarbeid of SWT op basis van medische redenen.

Ook ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering kunnen beroep doen op SWT vanaf een lagere leeftijd. De Minister van Werk moet de onderneming dan wel erkennen als zijnde een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Loopbaanvoorwaarden

Voor het algemeen stelsel met bedrijfstoeslag op 62 jaar bedraagt de vereiste loopbaan 40 jaar voor mannen en 37 jaar voor vrouwen. Tegen 2024 wordt de loopbaanvoorwaarde van het SWT voor vrouwen gradueel opgetrokken:

  • 2022: 38 jaar voor vrouwen
  • 2023: 39 jaar voor vrouwen
  • 2024: 40 jaar voor vrouwen

Voor het SWT zwaar beroep telt de vereiste loopbaan 35 jaar, waarvan minstens 5 jaar zwaar beroep uitgeoefend in de laatste 10 jaar of 7 in de laatste 15. Nachtarbeid, ploegenarbeid en onderbroken diensten worden als een zwaar beroep beschouwd. Er moet wel een sectorale of ondernemings-cao bestaan om beroep te kunnen op dit stelsel.

Wie minstens 20 jaar werkte in een regime met nachtarbeid óf tewerkgesteld was in de bouw en arbeidsongeschikt is verklaard voor dat beroep, kan tem 30 juni 2021 vanaf een loopbaan van 33 jaar en een leeftijd van 59 jaar SWT genieten. Vanaf 1 juli 2021 komt de leeftijd op 60 jaar te liggen. Let op: een sectorale of ondernemings-cao moet voorhanden zijn om deze stelsels toe te passen.

Aanvullende vergoeding SWT berekenen

De aanvullende vergoeding SWT  stemt minimum overeen met 50% van het verschil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsuitkering – begrensd tot 4.179,43 euro. Sommige sectoren voorzien echter een hoger percentage van bedrijfstoeslag. Het netto referteloon is het brutoloon van de refertemaand, verminderd met de persoonlijke RSZ-bijdragen en de bedrijfsvoorheffing. De refertemaand is in principe de laatste maand van tewerkstelling, maar in gemeen akkoord kan je hiervan afwijken en een andere maand kiezen als refertemaand.

Om de werkloosheidsuitkering te berekenen telt 60% van het laatste brutoloon als basis. Die werkloosheidsuitkering is ten laste van de RVA en is begrensd tot een bedrag van 53,40 euro per dag of 1.388,40 euro per maand.

Zowel de werkloosheidsuitkering als de aanvullende vergoeding SWT worden verhoogd op hetzelfde ogenblik als de indexatie van de sociale uitkeringen. Bijkomend kan het bedrag van de aanvullende vergoeding jaarlijks op 1 januari worden herzien door de Nationale Arbeidsraad.

Vermijd verrassingen

De sociale wetgeving rond SWT is voer voor specialisten. De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden veranderen geregeld. Geraak je niet wijs uit het kluwen van informatie?

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp