Wat is economische werkloosheid?

09 juni 2020
Leestijd: Later lezen?

Economische werkloosheid is een tijdelijke maatregel om een dip in het productieniveau van je onderneming op te vangen, zonder dat je medewerkers moet ontslaan. Gaat het economisch even wat minder, dan kan je als werkgever (een deel van je) medewerkers tijdelijk werkloos stellen als gevolg van werkgebrek. Je medewerkers krijgen op dat moment een uitkering en worden dus niet door jou uitbetaald. Belangrijk: dat gebrek aan werk moet rechtstreeks het gevolg zijn van economische factoren, en niet van andere redenen. Bovendien moet je als werkgever wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en strikte regels volgen.

Hoe vraag je economische werkloosheid aan?

Als werkgever moet je economische werkloosheid tijdig en op een correcte manier aanvragen bij de RVA. De procedure die je moet volgen verschilt naargelang je de tijdelijke werkloosheid aanvraagt voor je arbeiders of voor je bedienden.

Voor bedienden moet je nog voor de aanvang van de economische werkloosheid een formulier C106 A naar de RVA versturen. Je moet erin aantonen dat je voldoet aan alle voorwaarden om de tijdelijke werkloosheid in te kunnen roepen. Heeft je sector een cao gesloten die tijdelijk werkloosheid voorziet, dan volstaat het om naar die cao te verwijzen in de aanvraag. Ben je echter actief in een sector die zo’n akkoord niet heeft gesloten, dan moet je als onderneming toelating vragen aan de minister van werk om de tijdelijke werkloosheid te mogen inroepen. Daarnaast moet je een reden voor de nood aan economische werkloosheid aanduiden.

Voor arbeiders volstaat het om een mededeling aan het werkloosheidsbureau van de RVA te versturen waarin je de voorziene werkloosheid en de betrokken arbeiders vermeldt.

Zijn alle mededelingen reglementair in orde? Dan worden deze overgemaakt aan de uitbetalingsinstellingen (dat zijn de vakbonden en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen), zodat zij je tijdelijk werkloze medewerkers kunnen uitbetalen.

Zowel voor bedienden als arbeiders gelden heel wat verplichtingen voorafgaand aan de periode van economische werkloosheid en tijdens het gebruik ervan. Leef je deze niet na, dan zal je alsnog het loon voor de dagen van werkloosheid moeten betalen.

Gevolgen voor je medewerkers

Je tijdelijk werkloze medewerkers hebben recht op een uitkering wanneer ze voldoen aan dezelfde vereisten die gelden voor gewone volledig werklozen. Hoeveel hun uitkering bedraagt, hangt af van het loon dat ze normaal krijgen.

De uitkering bedraagt normaal gezien 65% van het laatst verdiende loon dat je werknemer bij jou verdiende. Het loon wordt echter geplafonneerd tot een bedrag van 2.754,76 euro per maand. Verdient je medewerker normaal gezien meer dan dat? Dan ontvangt hij jammer genoeg gewoon het geplafonneerde maximumbedrag.

Het aanvragen van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen vergt heel wat administratie en er zijn heel wat regels om na te leven. Schakel onze experten in om je te helpen bij je aanvraag en bij de opvolging tijdens de periode van werkloosheid

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp