Sociale verkiezingen: elektronisch stemmen vanop de werkplek

02 maart 2023

Sinds de sociale verkiezingen van 2020 is het mogelijk om je medewerkers elektronisch te laten stemmen vanop hun gebruikelijke werkpost. Dankzij het systeem van e-voting hoeven je medewerkers hun bureau niet meer per se te verlaten om hun stem uit te brengen. Ontdek in dit artikel de andere voordelen en de voorwaarden van e-voting.

Leestijd: Later lezen?

Wat is elektronisch stemmen?

Elektronisch stemmen is een alternatief voor het stemmen via een papieren stembiljet in een stemlokaal of (in enkele specifieke gevallen) per brief.

Elektronisch stemmen houdt in dat je medewerkers hun stem uitbrengen via een computer (elektronische stembus):

  • ofwel in een stemlokaal,
  • ofwel (sinds de sociale verkiezingen van 2020) vanop hun gebruikelijke werkpost.

Het systeem voor elektronisch stemmen moet de nodige waarborgen bieden op het vlak van een correct verloop van de stemming, betrouwbaarheid, veiligheid en het geheim van de stemming.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Wanneer is e-voting mogelijk?

E-voting is een afwijking op de normale manier van stemmen voor de sociale verkiezingen. Die afwijking kan maar als er een akkoord is van alle betrokken partijen. Dat wil zeggen zowel de werkgever zelf als de werknemersafgevaardigden. De syndicale delegatie, het bestaande CPBW en als die er is de bestaande OR zullen dus hun akkoord moeten geven en dit formeel optekenen.

Wat is het verschil tussen stemmen op papier en elektronisch stemmen?

Het grote verschil tussen de traditionele stembusgang en elektronisch stemmen? Bedrijven hoeven geen fysieke stembussen meer te installeren in stemlokalen. Bovendien moeten die stembussen niet meer vervoerd en geplaatst worden, wat ook de bewaking en verzegeling van de uitgebrachte stemmen vereenvoudigt. De bewaking van de elektronische stembureaus gebeurt vanop één centrale locatie waar alles gemonitord wordt, en dus niet meer bij de afzonderlijke stembussen.

Traditionele stembussen Elektronisch stemsysteem
Fysieke stembussen, die geïnstalleerd en gecontroleerd moeten worden Elektronische stembussen zijn volledig gedematerialiseerd en vereisen geen installatie

Afzonderlijke stembussen voor:

  • ieder stemlokaal;
  • ieder orgaan;
  • iedere categorie van werknemers
Eenzelfde stemsysteem dat gedeeld wordt tussen de vestigingen/stembureaus
Manuele verzegeling van de stembussen voor transport en telling Geen verzegeling en transport vereist, wel een elektronische verzegeling
Manuele verplaatsing en telling van de stembussen Geen logistieke handelingen nodig, telling gebeurt automatisch
Controle door verschillende groepen mensen in ieder6 stembureau Controle op één centraal punt door één groep mensen

Wat onveranderd blijft, zijn de regels rond het stembureau en de samenstelling ervan, al gaat de invulling van hun taak er anders uitzien. De getuigen van het hoofdbureau kunnen de codering van de kandidatenlijsten bijwonen.

Hoe werkt e-voting?

De papieren stemming gebeurt in stemhokjes ingericht in een stembureau ergens in de organisatie, bijvoorbeeld de kelder of de refter. In die stemhokjes kunnen computers geplaatst worden in plaats van dat er stembiljetten uitgedeeld worden. Maar de e-voting laat ook toe dat er op een nog soepelere manier gestemd kan worden. In kiosken verspreid over de organisatie en zelfs vanop de gebruikelijke werkplek. Medewerkers die van thuis uit werken, moeten zich dus helemaal niet meer verplaatsen om hun stem uit te kunnen brengen. Dit weer op voorwaarde dat er een akkoord over is binnen het CPBVW en de OR. 

Wat is het voordeel van elektronisch stemmen?

Het installeren en bemannen van de stembussen, het tellen en hertellen van de stemmen, … Er kruipt behoorlijk wat tijd in het opzetten en verwerken van de traditionele ‘papieren’ stembusgang. Het systeem van elektronisch stemmen levert je - naast een eenvoudigere organisatie en vlottere administratieve afhandeling - een snellere, veiligere en efficiëntere telling op. Met 100% geldige stemmen als resultaat. Geen discussies meer over betrouwbaarheid of geldigheid, want de computer geeft een foutmelding wanneer de gebruiker iets verkeerd invult.

Zeker als jouw organisatie medewerkers op verschillende locaties tewerkstelt, zorgt elektronisch stemmen vanop hun werkpost ervoor dat het stemmen hen minder tijd kost. Door de toegankelijke en flexibele procedure, zullen je stemgerechtigde medewerkers sneller geneigd zijn hun stem uit te brengen. Je wint dus tijd, kosten en stemmers.

Kan ik voor e-voting kiezen?

De medewerker brengt zijn stem uit via een toepassing die de e-voting mogelijk maakt. Er zijn verschillende leveranciers die een e-voting module aanbieden. Kies je voor Acerta Consult om je zorgeloos door de procedure in aanloop naar de verkiezingsdag te leiden, dan kan je bij ons terecht voor de e-voting module van Assembly Voting. Benieuwd hoe die er uit ziet? Kom het hieronder te weten.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp