Wanneer heeft een medewerker recht om adoptieverlof aan te vragen?

05 december 2019
Leestijd: Later lezen?

Bij een adoptie hebben de beide ouders het recht om adoptieverlof aan te vragen. De ouders moeten niet met elkaar getrouwd zijn en het adoptieverlof moet minimaal een maand op voorhand worden gemeld worden via een aangetekende brief. Daarnaast is je medewerker verplicht om jou de documenten die de adoptie bevestigen te bezorgen. Dit ten laatste op de dag van de start van het adoptieverlof.

Duur van het adoptieverlof

Het adoptieverlof bestaat uit twee delen:

  • Het basisrecht van zes weken voor één kind, acht weken voor meerdere kinderen.
  • Bijkomende weken, te verdelen onder de adoptieouders. Momenteel gaat het over één extra week. De komende jaren wordt dit recht tweejaarlijks aangevuld met één week, waarbij adoptieouders in 2027 recht hebben op vijf weken adoptieverlof.

Wanneer je medewerker een kind adopteert dat voor minstens 66 % fysiek of mentaal gehandicapt is, wordt het basisrecht opgetrokken tot twaalf weken. Voor meerdere kinderen geldt 14 weken. Ook bij de bijkomende weken hebben de ouders recht op een extra week.

Voorwaarden bij adoptieverlof

Adoptieverlof is mogelijk zolang het adoptiekind minderjarig is. Anders dan bij het geboorteverlof, is het adoptieverlof een ononderbroken periode. Dit betekent dat je medewerker de totale periode niet mag opsplitsen of verdelen onder beide ouders. Het adoptieverlof kan uitsluitend per week worden opgenomen, niet per dag.

Tijdens het adoptieverlof heeft de medewerker recht op ontslagbescherming. Deze ontslagbescherming loopt vanaf twee maanden voor het adoptieverlof tot één maand na het opgenomen verlof.

Start van het adoptieverlof

Bij een nationale adoptie geldt dat je medewerker adoptieverlof mag opnemen vanaf de dag na de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister. Daarbij moet het adoptieverlof opgenomen worden binnen de twee maanden na de inschrijving.

Voor een internationale adoptie geldt dat het verlof mag aanvangen na de dag van de goedkeuring van de beslissing door de centrale autoriteit om het kind aan de adoptieouders toe te wijzen. Zo heeft je medewerker voldoende tijd om het adoptiekind op te halen in het land van herkomst. Je medewerker heeft het recht om het adoptieverlof op te nemen ten laatste binnen de twee maanden na inschrijving van het kind in het bevolkingsregister. 

Uitkering tijdens het adoptieverlof

De eerste drie dagen van het adoptieverlof heeft je medewerker het recht op een volledige uitbetaling van zijn loon. Tijdens de rest het adoptieverlof ontvangt hij een uitkering van zijn ziekenfonds. Deze uitkering bedraagt 82 % van het begrensde loon.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp