Vaderschapsverlof en geboorteverlof

26 november 2019
Leestijd: Later lezen?

Wordt een van je medewerkers vader? Dan heeft deze recht op 10 dagen vaderschapsverlof, en voor geboortes vanaf 1 januari 2021 op 15 dagen. Vanaf 2023 zal het geboorteverlof verder uitgebreid worden naar 20 dagen. Deze periode geldt voor zowel voltijdse als deeltijdse medewerkers. Of wordt een van je medewerkers meeouder? Dan heeft deze onder bepaalde voorwaarden recht op tien dagen (of vanaf 1 januari 2021 op 15 dagen) geboorteverlof. Acerta licht de regels van deze verloven verder toe.

Wanneer verleen je vaderschapsverlof?

Een medewerker die vader wordt, mag zijn tien dagen (of vanaf 15 dagen in 2021 en 20 dagen in 2023) vaderschapsverlof opnemen binnen de vier maanden na de geboorte. Daarbij heeft hij de keuze om deze dagen in één keer op te nemen, of gespreid over de vier maanden.

Om het vaderschapsverlof op te nemen, moet de medewerker de werkgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de bevalling. Tijdens de eerste drie dagen van het vaderschapsverlof behoudt de medewerker zijn volledige loon. Voor de overige zeven dagen betaalt het ziekenfonds van de medewerker een uitkering. Deze uitkering bedraagt 82 % van het begrensde brutoloon.

Wanneer verleen je geboorteverlof?

Onder bepaalde voorwaarden heeft een meeouder dezelfde rechten als een vader bij het vaderschapsverlof:

  • Het kind heeft enkel een afstammingsband met de moeder. Wanneer er toch een wettelijke afstammingsband is met een vader heeft deze recht op het vaderschapsverlof.
  • De meeouder is getrouwd, woont wettelijk samen of woont al drie jaar samen met de afstammende ouder.

De procedure voor het aanvragen van geboorteverlof is nog niet bij wet vastgelegd. Net zoals bij het vaderschapsverlof verwittigt de meeouder de werkgever zo snel mogelijk. Daarnaast is het aangewezen dat de meeouder de nodige bewijzen aanlevert, zoals een geboorteakte of bewijs van samenwoning. Wanneer de meeouder beslist om het kind te adopteren, wordt de periode van het ouderschapsverlof afgetrokken van het adoptieverlof.

Ontslagbescherming

Net zoals bij de moederschapsrust geniet de vader of meeouder tijdens het vaderschaps- of geboorteverlof onder bepaalde voorwaarden van ontslagbescherming. Als werkgever mag je een medewerker niet ontslaan omwille van dit verlof. Deze ontslagbescherming start van zodra je medewerker schriftelijk melding doet van het verlof en loopt tot drie maanden na de kennisgeving. Bij een inbreuk op de ontslagbescherming betaal je een vergoeding, die gelijk is aan drie maanden loon, bovenop de verbrekingsvergoeding.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp