Verlof voor medische bijstand

25 november 2019
Leestijd: Later lezen?

Verlof voor medische bijstand is een thematisch verlof, waarbij je medewerker het recht heeft om tot 24 maanden verlof te nemen om te zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid. Dit verlof kan opgenomen worden naast het tijdskrediet met motief. In dit dossier zetten we alle spelregels voor dit thematisch verlof op een rijtje.

Voorwaarden

Loopbaanonderbreking voor medische bijstand mag je enkel verlenen als het doel van het verlof is om te helpen bij het herstel van het zwaar zieke gezins- of familielid en de medewerker daardoor genoodzaakt is tijdelijk te stoppen of te minderen met werken. Je medewerker mag medische bijstand opnemen voor:

  • De zorg voor personen waarmee hij samenwoont
  • De zorg voor bloedverwanten tot de eerste graad
  • De zorg voor aanverwanten (=schoonfamilie) tot de eerste graad

Vormen medische bijstand

Wanneer een medewerker verlof voor medische bijstand opneemt kan hij ervoor kiezen om helemaal te stoppen met werken, 4/5 of halftijds te gaan werken. Dit verlof mag worden opgenomen in periodes van 1 tot 3 maanden. Met een maximale begrenzing van twaalf maanden als de medewerker helemaal stopt met werken en een maximale begrenzing van 24 maanden bij deeltijds of 4/5 werken.

Is je medewerker alleenstaand en neemt hij medisch verlof om te zorgen voor een kind (minderjarig) dat opgenomen is in het ziekenhuis? Dan mag de medewerker het verlof voor medische bijstand opnemen per week, te verlengen met nog 1 week.

Alleenstaanden die verlof voor medische bijstand opnemen voor hun kind dat jonger is dan 16, hebben in totaal recht op een verdubbeling van de maximumperiode (dus 24 voltijdse onderbreking of 48 maanden deeltijdse onderbreking).

Aanvraagprocedure

Loopbaanonderbreking voor medische bijstand is een recht voor iedere medewerker, als werkgever mag je deze aanvraag dan ook niet weigeren. In de privésector geldt dat je medewerker je minstens zeven dagen op voorhand schriftelijk moet waarschuwen.

Vervolgens zorgt de medewerker voor een aanvraagformulier van de RVA. Het eerste deel van dit document vult de medewerker in samen met de behandelende arts van de patiënt. Het tweede deel vul je als werkgever in. Daarna verstuurt je medewerker zelf zo snel mogelijk het document aangetekend naar de RVA.

Uitkering

Tijdens het verlof voor medische bijstand heeft je medewerker recht op een onderbrekingsuitkering, uitbetaald door de RVA. Deze uitkering is forfaitair en wordt berekend op basis van de gezinssituatie en voor wie het verlof werd aangevraagd.

Aanmoedigingspremie

Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk om de onderbrekingsuitkering aan te vullen met een aanmoedigingspremie zorgkrediet van de Vlaamse overheid. De medewerker moet zelf de premie aanvragen. Dit kan op een eenvoudige manier online via de website van de Vlaamse overheid.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp