Wat zijn voordelen alle aard?

07 september 2020
Leestijd: Later lezen?

Een voordeel alle aard is een voordeel dat jij als werkgever toekent aan je medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfswagen, computer, smartphone, verwarming en elektriciteit, internetabonnement en meer. Sommige werkgevers vragen een eigen bijdrage voor het voordeel. Krijgt je medewerker bijvoorbeeld een bedrijfswagen die hij ook privé gebruikt? Dan kan je daar een vergoeding voor vragen.

Belangrijk: een voordeel alle aard maakt deel uit van het beroepsinkomen van je medewerkers. Zij betalen hier dus ook belasting op. Voordelen alle aard zijn dus niet te verwarren met sociale voordelen zoals gelegenheidsgeschenken - bijvoorbeeld naar aanleiding van een huwelijk.

Wat met voordelen alle aard bij thuiswerk?

Algemeen geldt de regel dat de arbeidsovereenkomst bij thuiswerk onveranderd blijft doorlopen en dat je medewerkers hun recht op loon behouden. Voordelen alle aard zijn onderdeel van het loonpakket van je medewerker, dus hij behoudt ook het recht op deze voordelen.

Bijvoorbeeld:

Je biedt je medewerker een bedrijfswagen aan die hij ook mag gebruiken voor privédoeleinden. Je medewerker behoudt dit voordeel als hij werkt op een andere locatie dan de normale werkplaats.

De fiscus beschouwt het privégebruik van een bedrijfswagen als een belastbaar voordeel. Je medewerker zal dan ook belast worden op dit voordeel alle aard, ongeacht hoe vaak hij zijn wagen effectief gebruikt. Het feit dat je medewerker geen of minder woon-werkverkeer aflegt doet dan ook geen afbreuk aan het feit dat hiervoor een voordeel in natura berekend zal worden.

Laptop, smartphone en internet

Maakt je medewerker tijdens het thuiswerken gebruik van een laptop en smartphone die jij als werkgever toekende en mag hij deze toestellen ook voor privédoeleinden gebruiken? Dan wordt hij hierop belast.

Werkt je medewerker thuis en maakt hij daarbij gebruik van zijn eigen IT-materiaal? Dan moet je hem hiervoor een tegemoetkoming betalen. 20 euro per maand is de maximale forfaitaire kostenvergoeding die de fiscus en RSZ aanvaarden. Daarbovenop kan je als werkgever een kostenvergoeding van maximaal 20 euro geven indien je medewerker ook zijn eigen internetaansluiting en -abonnement gebruikt tijdens zijn thuiswerk.

De wetgeving rond voordelen alle aard is erg uitgebreid. Er zijn bovendien heel wat uitzonderingen op de regel. Vraag raad aan onze experten en laat je bijstaan bij het uitwerken van je personeelsbeleid.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp