Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Jobstudenten aanwerven. Dit zijn de spelregels.

18 mei 2021

Door de heropstart laat je je vaste werknemers terugkeren naar de werkvloer en wens je mogelijks ook jobstudenten in te zetten als extra werkkrachten om van je heropstart een succes te maken. Je kan bovendien genieten van een gunstige RSZ en fiscale regeling als je de nodige spelregels naleeft. We lijsten de aandachtspunten bij het aanwerven en tewerkstellen van studenten voor je op.

Zeg niet zomaar jobstudent tegen elke student

Niet elke student kan aan de slag als jobstudent. Wil je genieten van de gunstige RSZ en fiscale regeling, dan moet de jongere een regelmatige student zijn. Studeren moet het hoofdstatuut zijn. Studeren in avondschool of via een andere vorm van onderwijs met beperkt leerplan komen niet in aanmerking. Studenten die zich bevinden in een stelsel van alternerend werken en leren komen eventueel wel in aanmerking als jobstudent, op voorwaarde dat ze geen werkloosheids- of inschakelingsuitkering ontvangen.

Ook de leeftijd van de student is van belang. Hij moet minstens 15 jaar oud zijn én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebben gevolgd. In de andere gevallen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.

Verder kan de student bij je aan de slag buiten de uren waarop hij een theoretische of praktische opleiding volgt. In principe bedraagt de normale arbeidsduur gemiddeld 8 uur per dag met een maximum van 38 uur per week, al kan je sector hierop een uitzondering voorzien. Algemeen geldt wel dat de jobstudent maximum 475 uren per kalenderjaar mag werken om het gunstige RSZ en fiscaal statuut te behouden.

Arbeidsovereenkomst voor studenten

Je moet met je student een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studentenarbeid sluiten en dit ten laatste op het ogenblik dat de student in dienst treedt. Deze overeenkomst wordt voor bepaalde duur gesloten, met een maximum van 12 maanden.

De student verbindt zich ertoe tegen loon arbeid te verrichten onder jouw gezag. Zorg er ook voor dat je je jobstudenten een kopie van het arbeidsreglement bezorgt en hen een ontvangstbewijs laat ondertekenen.

Voor jobstudenten is nog een proef mogelijk. De eerste drie dagen worden altijd als proeftijd beschouwd, zelfs indien dit niet expliciet in de overeenkomst wordt voorzien. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het om werkelijk gewerkte dagen gaat, en dus niet over kalenderdagen. Heb je een student in dienst die enkel op zaterdagen werkt? Dan gelden de eerste drie zaterdagen als proefperiode. Als tijdens deze korte proefperiode zou blijken dat je niet tevreden bent over het werk van je jobstudent, dan kan je de studentenovereenkomst stopzetten, zonder opzegtermijn of - vergoeding.

Je jobstudent heeft recht op minstens het sectorale baremaloon en je moet ook tussenkomen in het woon-werkverkeer.

RSZ en fiscaal gunstregime

Als al deze voorwaarden voldaan zijn, zijn deze prestaties voor de 475 uren op jaarbasis onderworpen aan 8,13% solidariteitsbijdragen. Van dit percentage is 2,71 % ten laste van student en 5,42 % voor jou. Dit contingent kan volledig en in overleg met jou vrij opgenomen worden.  Het is aan te raden het aantal uren dat je jobstudent er elders misschien al heeft opzitten na te gaan vooraleer de studentenovereenkomst te sluiten. Werkt de student meer uren? Dan betaal je de gewone sociale zekerheidsbijdragen.

Wat bij ziekte, een arbeidsongeval en feestdagen?

Een werknemer die ziek is, heeft in principe recht op gewaarborgd loon. Of dat voor je student ook het geval is, zal afhankelijk zijn van zijn statuut als arbeider of bediende en de duurtijd van de arbeidsovereenkomst.

Een student-arbeider heeft pas recht op gewaarborgd loon bij ziekte als hij op het moment dat hij ziek wordt tenminste één maand ononderbroken in dienst was. We tellen dit van dag tot dag. Een student-bediende heeft daarentegen wel onmiddellijk recht op gewaarborgd loon, zelfs vanaf de eerste dag ziekte. We moeten hierbij wel het onderscheid maken tussen bedienden met een contract van minder dan drie maanden en bedienden met een langer contract of een contract van onbepaalde duur. Een bediende wiens contract maar is afgesloten voor minder dan drie maanden, valt onder dezelfde regels als de arbeiders. In de praktijk zijn veel studenten maar aangeworven voor een maand of enkele maanden. Zij hebben dan geen recht op gewaarborgd loon bij ziekte, of pas na het verstrijken van één maand dienst.

Je bent ook verplicht om een arbeidsongevallenverzekering te sluiten voor jobstudenten, opdat je student beschermd is wanneer hem een arbeids(weg)ongeval overkomt.

Valt er een feestdag in de periode dat de student bij jou aan de slag is, dan mag die thuis blijven en betaal je een feestdagloon. Werkt de student deeltijds, dan zal je enkel de feestdag die samenvalt met zijn uurrooster moeten betalen.

Indien de feestdag valt in een periode van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bv. ziekte), is het recht op feestdagloon afhankelijk van de oorzaak van de schorsing. Daarnaast is er een recht op feestdagloon voor de feestdagen die vallen binnen de 30 dagen na het begin van de schorsing. Dit is bijvoorbeeld zo voor ziekte. Het recht is beperkt tot loon voor de feestdagen die vallen binnen de 14 dagen na bijvoorbeeld kort verzuim of tijdelijke overmacht.

Wanneer een feestdag valt na het einde van de arbeidsovereenkomst, kan de student in veel gevallen nog een feestdagloon genieten. Dit recht is afhankelijk van de periode gedurende dewelke de student in dienst was in je onderneming.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates