Ouderschapsverlof 1/10: eindelijk een feit!

24 mei 2019

Ouderschapsverlof 1/10 zal vanaf 1 juni mogelijk zijn.

In september 2018 werd een eerste wet gepubliceerd waarmee het mogelijk werd om ouderschapsverlof in de vorm van een 1/10 vermindering van de tewerkstellingsbreuk te nemen.  Zonder Koninklijk Besluit had deze bepaling echter geen effect. Vlak voor de verkiezingen heeft dit Koninklijk Besluit uiteindelijk het daglicht gezien, wat een extra mogelijkheid toevoegt aan de ruime waaier van bestaande loopbaanonderbrekingen.

Wat is momenteel mogelijk?

Tot op vandaag is het mogelijk voor een werknemer om een loopbaanonderbreking te vragen aan zijn werkgever in de vorm van ouderschapsverlof. Dit kan op drie verschillende manieren:

  • ofwel voltijds ouderschapsverlof, dus een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst;
  • ofwel een vermindering van de tewerkstellingsbreuk tot een halftijdse betrekking;
  • ofwel een vermindering van de tewerkstellingsbreuk met 1/5 (in de praktijk betekent dit 4/5 werken meestal dat de werknemer een volledige dag afwezig is per week).

Wat verandert er op 1 juni?

Vanaf 1 juni 2019 zal een werknemer ook een loopbaanvermindering van 1/10 van het normale aantal werkuren van een voltijdse betrekking kunnen vragen mits de toestemming van de werkgever.

In de praktijk betekent dit dat de werknemer, bijvoorbeeld, elke woensdagnamiddag afwezig kan zijn. Maar dankzij de flexibilisering van de opname van thematische verloven zou de werknemer er zelfs voor kunnen kiezen om, in samenspraak met zijn werkgever, zijn arbeidsprestaties gedurende een overeengekomen periode te verminderen (in de mate dat de overeengekomen periode minstens één maand of een veelvoud hiervan bedraagt). De werknemer kan er dan, bijvoorbeeld, ook voor kiezen om een volledige verlofdag op te nemen om de twee weken. Je vindt hier meer informatie over het flexibel nemen van thematische verloven.

Deze mogelijkheid kan worden uitgeoefend gedurende 40 maanden (per kind) die in periodes van 10 maanden of een veelvoud van 10 verdeeld kunnen worden.

Net als de andere vormen van ouderschapsverlof geeft de opname in een 1/10 vermindering recht op uitkeringen door de RVA. Het bedrag hangt af van de situatie van de (al dan niet alleenstaande) werknemer en van zijn leeftijd (jonger of ouder dan 50). U vindt deze exacte bedragen in uw Sociale Gids, in het deel gewijd aan de actuele bedragen.

De werkgever heeft de mogelijkheid om het ouderschapsverlof te weigeren

In tegenstelling tot andere vormen van ouderschapsverlof kan de werkgever de loopbaanvermindering van 1/10e weigeren. Hij zal deze weigering niettemin schriftelijk aan de werknemer moeten meedelen binnen een maand na de schriftelijke kennisgeving van zijn ouderschapsverlofaanvraag.

Tijdskrediet en themaverlof

In onze opleiding 'Tijdskrediet en themaverlof' krijgt u in 1 dag een volledig overzicht van alle voorwaarden en modaliteiten rond tijdskrediet en themaverlof.

Meer lezen over de thematische verloven kan in de Sociale Gids van Trefzeker in afdeling 12.I. Naast de thematische verloven bestaat  de mogelijkheid tot het nemen van tijdskrediet. Daarover leest u meer in afdeling 12.II.

Bron:
Koninklijk Besluit van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen inzake thematische verloven, BS 22 mei 2019

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates