Periodiek gezondheidstoezicht: houd rekening met gewijzigde regels

21 juni 2019

Een nieuwe bijlage bij de codex welzijn preciseert de frequentie en de inhoud van medisch toezicht en medische handelingen per risico.

Frequentie

Een nieuw KB sleutelt aan de frequentie van het periodiek gezondheidstoezicht zoals geregeld in boek I, titel 4, hoofdstuk IV van de codex over het welzijn op het werk. Ook vervangt het KB de term ‘geneesheer’ in de codex stelselmatig door ‘arts’. Het nieuwe KB treedt in werking op 21 juni 2019.  

Werknemers die binnen de doelgroep van het periodiek gezondheidstoezicht vallen worden met een bepaalde frequentie door de arbeidsarts onderzocht (o.a. veiligheidsfuncties, activiteiten met bepaald risico). In regel ligt de frequentie op een jaar, op enkele uitzonderingen na. In de nieuwe regeling blijft dat principe overeind, maar de medische tussenkomst wordt anders ingevuld.

Nieuwe invulling van het toezicht

Het periodiek gezondheidstoezicht valt voortaan uiteen in twee onderdelen:

  • Een gezondheidsbeoordeling door de preventieadviseur-arbeidsarts zelf (anamnese en klinisch onderzoek) om de verenigbaarheid van de gezondheidstoestand met de uitgeoefende arbeid na te gaan.
  • Aanvullende medische handelingen, uitgevoerd door de arbeidsarts zelf of door een verpleegkundige, onder zijn verantwoordelijkheid. Om welke handelingen het gaat en wat de frequentie ervan is, hangt af van de risico’s waaraan de werknemer wordt blootgesteld bij het uitoefenen van zijn functie. Het kan gaan om individuele medische handelingen (o.a. inentingen, longfunctietests) maar ook om het invullen van medische vragenlijsten. De vragenlijsten vermelden (1) de contactgegevens van de arbeidsarts, (2) het recht van de werknemer op een spontane raadpleging en (3) de mogelijkheid om aan te geven dat hij zo snel mogelijk door de arbeidsarts gecontacteerd wil worden.

Uitwerking in bijlage

Een nieuwe bijlage I.4-5 van de codex bundelt nu de frequentie van het periodiek gezondheidstoezicht en de frequentie en de inhoud van de aanvullende medische handelingen per risico. Wanneer een werknemer is blootgesteld aan meerdere risico’s waarvoor een verschillende frequentie geldt, wordt de hoogste frequentie gevolgd.

Bron: KB 14 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft, BS 11 juni 2019.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates