Vergeet niet uw arbeiders hun vakantiegeld te financieren…

08 april 2019

Jaarlijks krijgt u een factuur van de RSZ voor het vakantiegeld van uw arbeiders. Denk eraan deze tijdig te betalen!

Hebt u arbeiders in dienst, dan weet u dat u hen geen vakantiegeld moet betalen. Voor uw bedienden doet u dit wel zelf. De arbeiders krijgen hun jaarlijks vakantiegeld uitbetaald door de vakantiekas waarbij u aangesloten bent. Ze krijgen eenmaal per jaar een grote som geld, die alle vakantiedagen dekt en het dubbel vakantiegeld.

Financiering door de werkgever

U betaalt hier echter voor, doordat u aan de RSZ bijdragen betaalt op de brutolonen van uw arbeiders, aan 108%. De verhoging van het brutoloon naar 108% dient net om correct vakantiegeld te kunnen betalen. Hun jaarlijks brutoloon aan 100% dekt namelijk maar 48 weken, want voor de 4 weken wettelijke vakantie hoeft u geen loon te betalen.

Kwartaalbijdragen

Elk kwartaal betaalt u voor een arbeider extra bijdragen om hun vakantiegeld te sponsoren. Dit percentage was jarenlang vastgelegd op 6%, maar door het eenheidsstatuut daalt dit percentage geleidelijk aan. Een besparing dus, omdat de ontslagkost voor arbeiders groter is geworden. U leest het hele verhaal hier nog eens. Voor 2019 betaalt u elk kwartaal 5,57 %. Deze extra bijdragen worden verrekend in de normale kwartaalbijdragen.

Jaarlijkse bijdrage

Bovenop de kwartaalbijdragen betaalt u jaarlijks 10,27% op de bruto loonmassa van uw arbeiders. Deze bijkomende bijdrage wordt apart gefactureerd door de RSZ. U hebt deze gegevens ondertussen van ons gekregen. Om uw verplichtingen aan de RSZ correct na te leven, moet deze som op maandag 30 april op onze rekening toegekomen zijn.

Voor meer informatie over het vakantiegeld van uw arbeiders en bedienden, kan u een kijkje nemen in afdeling 52 van de Sociale Gids op Trefzeker.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates