Mobiliteitsvergoeding bouwsector

Als werkgever in de bouwsector (paritair comité 124) moet je maandelijks de mobiliteitsvergoeding doorgeven die je aan je arbeiders toekent. Acerta ondersteunt je graag bij het zelf samenstellen van je detailoverzicht. Wij bieden je een handige tool waarmee je dit moeiteloos doet. Indien gewenst kun je dit bestand ook gebruiken om de maandbedragen die je ons aanlevert te berekenen.

Verplichting mobiliteitsvergoeding PC 124

Het detailoverzicht mobiliteitsvergoeding moet je zelf opmaken, uitprinten en bij de loonbrief toevoegen. Je noteert de werkelijk afgelegde kilometers per dag, gekoppeld aan het overeenstemmende bedrag. Doe je dit niet? Dan ben je als werkgever in overtreding met de bepalingen van je cao, en dat kan aanleiding geven tot betwistingen over de juistheid van de mobiliteitsvergoeding. Je mag afwijken van de verplichting mits akkoord van je syndicale afvaardiging of met een individueel akkoord per werknemer.

Zo maak jij je detailoverzichten

We geven je graag nog een korte instructie mee bij het gebruik van onze hr-tool. Zo breng je je overzichten in een wip in orde.

 1. Download of kopieer voor iedere werknemer een afzonderlijk Excel-rekenblad
  Ons rekenblad bevat per maand de actuele bedragen voor de mobiliteitsvergoeding. Kijk daarom eerst goed de geldigheidsdatum bovenaan in het tabblad ‘basis’ na. Afhankelijk van de kwalificatie ‘chauffeur’ of ‘passagier’ verschillen de bedragen. Chauffeurs ontvangen enkel een hogere vergoeding als ze effectief passagiers vervoeren. De werknemer die zich met de fiets verplaatst, ontvangt een fietsvergoeding in plaats van een terugbetaling van de reiskosten en de mobiliteitsvergoeding. 
 2. Bereken zelf je mobiliteitsvergoeding
  Geef voor iedere werknemer per werkdag de afstand van het woon-werkverkeer of het woon-werfverkeer op. Daarbij moet je voor elk gebruikt vervoermiddel de afstand afzonderlijk ingeven. De maandelijks verschuldigde mobiliteitsvergoeding vind je onderaan in kolom R.
 3. Bezorg je resultaat aan jouw aanspreekpunt bij Acerta sociaal secretariaat
  Acerta verwerkt de mobiliteitsvergoeding, rekening houdend met het parafiscale karakter ervan. Het totaal van de verschuldigde mobiliteitsvergoeding komt op de loonbon van je werknemer.
 4. Bezorg je werknemer het detailoverzicht
  Het Excel-rekenblad bevat een detail per dag per werknemer van het aantal afgelegde kilometers. Print na afloop van iedere maand per werknemer een detailweergave van het aantal kilometers af. Lever de print af met de loonbon.