Overbruggingsrecht 2022

1. Belasting klassiek overbruggingsrecht

Het klassiek overbruggingsrecht wordt belast als een vervangingsinkomen tegen de normale progressieve tarieven.

Aangiftecodes: 

Soort inkomen Gezamenlijk belastbaar deel
Wedden en lonen (vak IV) 1271/2271

Fiscale fiche: 281.18 

2. Belasting crisis-overbruggingsrecht 2022

Afhankelijk van de aard van het inkomen (winsten, baten of bezoldigingen) en van het type overbruggingsrecht wordt een fiche 281.18 en/of een fiche 281.50 opgemaakt. 

Fiche 281.18

Deze fiche wordt afgeleverd voor de volgende uitkeringen: 

  • voor alle tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht toegekend aan helpers, bedrijfsleiders en meewerkende partners
  • voor het crisisoverbruggingsrecht omzetdaling, ongeacht de hoedanigheid van de zelfstandige
  • voor het crisisoverbruggingsrecht kinderopvang, ongeacht de hoedanigheid van de zelfstandige

 

Het overbruggingsrecht “energie” valt onder het klassiek overbruggingsrecht en wordt fiscaal op dezelfde manier behandeld. Dat betekent dat ook voor deze uitkering een fiche 281.18 wordt afgeleverd.

De uitkeringen uit een fiche 281.18 worden door de fiscus niet doorgegeven aan het RSVZ omdat ze geen deel uitmaken van het beroepsinkomen. Er zijn daardoor geen sociale bijdragen verschuldigd op deze uitkeringen.  

 

Fiche 281.50

Deze fiche wordt afgeleverd voor de volgende uitkeringen: 

  • voor het crisisoverbruggingsrecht gedwongen onderbreking voor verkrijgers van winsten en baten
  • voor het overbruggingsrecht quarantaine voor verkrijgers van winsten of baten
Aangiftecodes

Voor een fiche 281.18

Soort inkomen Gezamenlijk belastbaar deel
Wedden en lonen (vak IV) 1271/2271

 

Voor een fiche 281.50

Vanaf inkomstenjaar 2021 heeft de fiscale administratie de volgende specifieke aangiftecodes voorzien voor de uitkeringen opgenomen in een fiche 281.50 :

Soort inkomen Afzonderlijk belastbaar Gezamenlijk belastbaar
Winsten Code 1636/2636 Code 1637/2637
Baten Code 1682/2682 Code 1683/2683
Meewerkende partners

Voor de inkomstenjaren vanaf 2022 werd het WIB aangepast ivm de bezoldigingen van meewerkende partners. Voortaan zijn eveneens belastbaar als bezoldigingen van meewerkende echtgenoten: de vergoedingen van alle aard tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van de voormelde bezoldigingen.

Dit betekent dat het crisisoverbruggingsrecht, dat werd uitbetaald vanaf 1 januari 2022, voortaan belastbaar is in hoofde van de meewerkende partner.

Concreet moet er voortaan voor deze uitkeringen een fiche 281.18 opgemaakt worden. De uitkeringen moeten aangegeven worden onder de aangiftecodes 1271/2271 (vak IV) in deel 1 van de aangifte.