Wijzigingsbericht

Je vroeg Acerta sociaal verzekeringsfonds om een aanpassing te doen die een invloed heeft op je sociale bijdragen. Denk aan een overstap van hoofd- naar bijberoep, de stopzetting van je zaak, je pensionering, … In die gevallen krijg je van ons een wijzigingsbericht, met een overzicht van de oude en de nieuwe toestand. Je vindt er ook op terug hoeveel bijdragen je na de aanpassing nog moet betalen. Hoe lees je zo’n wijzigingsbericht?

Wat betekenen de termen op mijn wijzigingsbericht ?

Het wijzigingsbericht bevat veel informatie. We tonen je aan de hand van een fictief voorbeeld wat de cijfers en kolommen op je afrekening betekenen.

Wat betekenen de termen op mijn ‘wijzigingsbericht’?

Download als PDF