Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Geel Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
09 264 12 66
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 740 78 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 78
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 31 66
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 20
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
02 333 27 20
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
010 23 59 22
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
09 264 12 66
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 333 27 28
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 40 02 50
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 66
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 34
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
050 44 31 66
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 52 28
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
081 25 04 65
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
081 25 04 65
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 740 78 78
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
010 23 59 22
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
03 740 78 78
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 65
Oostende
Alfons Pieterslaan 130, 8400 Oostende
050 44 31 66
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
09 264 12 66
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
050 44 31 66
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
09 264 12 66
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 50
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 333 27 28

Je sociaal statuut

Van bijberoep naar hoofdberoep of omgekeerd? Meewerkende echtgeno(o)t(e) aansluiten? Ontdek hier hoe je het aanpakt.

Wordt je bijberoep je hoofdberoep? Meld dit dan meteen aan je Acerta sociaal verzekeringsfonds. Wij passen je sociale bijdragen aan je nieuwe statuut aan. Als zelfstandige in hoofdberoep geniet je niet meer van de bescherming en rechten die een werknemers- of ambtenarenstatuut biedt. Die bouw je voortaan zelf op - via je sociale bijdragen.

Stel: je krijgt als voltijds zelfstandige plots een droombaan als loontrekkende aangeboden, maar wil je zelfstandige activiteit nog niet helemaal opgeven. Of misschien vraagt je gezinssituatie een omschakeling naar een gemengde loopbaan. Dan kun je naar het statuut van zelfstandige in bijberoep switchen. Je moet naast je zelfstandige activiteiten in bijberoep wel voldoende rechten opbouwen:

 • Als loontrekkende moet je minstens 50 % of meer van het aantal uren van een voltijdse functie presteren.
   
 • ​Met een vaste benoeming in het onderwijs moet je minstens 6/10de van een volledig uurrooster werken. Als je contractueel in het onderwijs staat, volg je dezelfde regels als ambtenaren: je werkt minstens 5/10de van een volledig uurrooster.
   
 • Je geniet tijdskrediet (privésector) of loopbaanonderbreking (ambtenaar) mét motief: bijvoorbeeld om voor een gehandicapt familielid te zorgen of een erkende opleiding te volgen. Bij voltijdse onderbreking mag je maximaal 12 maanden in bijberoep werken zonder je uitkering te verliezen. Bij 1/2 onderbreking bedraagt de toegelaten cumulperiode 24 maanden. Verminder je je arbeidsprestaties met 1/5 of 1/10, mag je de uitkering maximaal 60 maanden cumuleren met een zelfstandig bijberoep.
   
 • Je geniet een Vlaams zorgkrediet. Je mag zelfstandige in bijberoep worden op voorwaarde dat je je activiteit bij de start van het krediet al minstens drie maanden uitoefent én dat voltijds onderbreekt. Je kunt je uitkering maximaal één jaar cumuleren met je zelfstandige activiteit.
   
 • Je krijgt een uitkering voor ziekte, invaliditeit of werkloosheid. Hiervoor gelden strikte voorwaarden die je het best navraagt bij de RVA of de uitbetalingsinstelling.

De omschakeling gaat in op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de wijziging. Breng Acerta tijdig op de hoogte, zodat we je bijdragen afstemmen op je nieuwe statuut.

Via dit formulier sluit je je aan bij Acerta sociaal verzekeringsfonds als je geen eigen statuut hebt en je jouw zelfstandige partner helpt (buiten de vennootschap). Enkel voor gehuwden en wettelijk samenwonenden. Stuur het ingevuld terug naar één van de adressen onderaan het laatste blad.

 • Hoofdaangeslotene -  De persoon die een zelfstandige activiteit in eigen naam of als mandataris in een vennootschap uitoefent.
 • Helper - Een persoon die een hoofdaangeslotene bijstaat bij de uitoefening van zijn of haar zelfstandige activiteit.
 • Meewerkende partner - De gehuwde of wettelijk samenwonende partner van een hoofdaangeslotene die zijn of haar partner bijstaat bij de uitoefening van zijn of haar zelfstandige activiteit. Een meewerkende partner heeft geen eigen gelijkwaardig statuut. Meer info: Meewerkende echtgeno(o)t(e).
 • Hoofdberoep - Je oefent naast je zelfstandige activiteit geen andere loontrekkende activiteit uit.
 • Bijberoep - Je bent zelfstandige in bijberoep, maar bouwt je rechten op via je statuut als werknemer, of een daaraan een gelijkwaardig statuut. Je bent zelfstandige in bijberoep als je:
 • een loontrekkende activiteit uitoefent van minstens 50 %
 • een lesgevende opdracht in het onderwijs hebt van
  • minstens 60 % voor ambtenaren in het onderwijs
  • minstens 50 % als werknemer in het onderwijs
 • een uitkering of pensioen ontvangt
 • Gelijkstelling met een bijberoep - Je hebt een beperkt inkomen en afgeleide rechten uit hoofde van de echtgenoot, of je bent politiek mandataris of vast benoemde leerkracht met een activiteit tussen de 50 en 60 %. Ook als gehuwde meewerkende partner in het maxistatuut kun je voor deze gelijkstelling in aanmerking komen.
 • Student-zelfstandige – Je bent tussen 18 en 25 jaar oud, hebt een zelfstandige activiteit maar bent in een onderwijsinstelling ingeschreven en volgt daar regelmatig de lessen met het doel om een diploma te behalen dat erkend wordt in België.
 • Gelijkstelling wegens ziekte - De zelfstandig kan door ziekte zijn activiteit niet meer uitoefenen. Hij behoudt zijn aansluiting en bouwt verder rechten op als zelfstandige.
 • Voortgezette verzekering - Via deze af te sluiten verzekering kan je na het einde van je zelfstandige activiteit toch nog rechten opbouwen als zelfstandige.
  • Pensioen: als zelfstandige betaal je een bijdrage, zo hou je recht op kinderbijslag en bouw je jouw pensioen verder op.
  • Pensioen en ziekte: als zelfstandige betaal je een bijdrage. Hierdoor blijf je recht hebben op kinderbijslag en ziekteverzekering en bouw je jouw pensioen verder op.
  • Faillissement, gedwongen stopzetting of stopzetting wegens economische moeilijkheden: als zelfstandige blijf je jouw rechten op ziekteverzekering en kinderbijslag behouden.
 • Bijberoep met voldoende andere prestaties - Naast je zelfstandige activiteit oefen je een loontrekkend beroep uit.
 • Zelfstandige met rustpensioen openbare sector -  Je pensioenuitkering is hoger dan het pensioen van een alleenstaande zelfstandige. Als zelfstandige ontvang je een rustpensioen voor de leeftijd van 60 jaar.
 • Zelfstandige op pensioenleeftijd zonder pensioen - De zelfstandige is 65 jaar of ouder maar ontvangt nog geen pensioen.
 • Gepensioneerd met rustpensioen - Je ontvangt als zelfstandige een pensioen en oefent daarnaast een zelfstandige activiteit uit.

 

Vragen over je statuut als zelfstandige in bijberoep, meewerkende echtgenote, actieve gepensioneerde of student- zelfstandige? We vertellen je er graag meer over. 

Lees alles over je statuut als zelfstandige in thema’s en dossiers.