Je afrekening ‘wijziging sociale bijdragen’

Je vroeg Acerta sociaal verzekeringsfonds om een aanpassing te doen die een invloed heeft op je sociale bijdragen. Denk aan een overstap van hoofd- naar bijberoep, de stopzetting van je zaak, je pensionering, … In die gevallen krijg je van ons een afrekening ‘wijziging sociale bijdragen’, met een overzicht van de oude en de nieuwe toestand. Je vindt er ook een financieel resultaat op terug. Zo weet je hoeveel bijdragen je na de aanpassing nog moet betalen. Hoe je zo’n wijzigingsbericht leest?

Wat betekenen de termen op mijn wijzigingsbericht ?

De afrekening ‘wijziging sociale bijdragen’ bevat veel informatie. We tonen je aan de hand van een fictief voorbeeld wat de cijfers en kolommen op je eindafrekening betekenen.

Wat betekenen de termen op mijn ‘wijzigingsbericht’?

Download als PDF