Extra diensten voor starters

Acerta regelt alles waar je als starter tegenaan botst. Wat heb JIJ nodig?

Startersvoorwaarden controleren

Om te starten moet je aan een paar basisvoorwaarden voldoen. Daarnaast moet je de juiste kennis kunnen aantonen. Soms gaat het om basiskennis van bedrijfsbeheer, soms om beroepsspecifieke kennis. Of je moet de juiste vergunning hebben. Laat de controle van die startvoorwaarden maar aan Acerta over!

startvoorwaarden
oprichtingsakte

Oprichtingsakte van je vennootschap neerleggen bij de griffie

Oké starter, tijd om een ondernemingsvorm te kiezen! Wordt het een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, dan kan je die nu samen met ons oprichten. Dat gebeurt altijd schriftelijk, door middel van een akte. Een verkorte versie daarvan leg je neer bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Acerta is je rots in de branding.

Vrijstelling van de vennootschapsbijdragen aanvragen

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Bezit je een vennootschap, dan ben je ook jaarlijks een vennootschapsbijdrage verschuldigd. Maar starters hebben geluk: een pas opgerichte vennootschap kan vrijstelling krijgen van de vennootschapsbijdrage.

Bezoldiging opnemen uit je vennootschap

Je vennootschap is opgericht? Check. Je bent erin gevlogen? Check. De eerste centen komen binnen? Check check check! Als je als oprichter van een vennootschap jezelf een loon uitbetaalt, moet je wel bedrijfsvoorheffing betalen. En op tijd aangiftes doen. Aargh, administratie? Daarvoor is er Acerta natuurlijk.

starten met eigen zaak

Personeel aanwerven

Joehoe, je hebt de wind in de zeilen! Je start een eigen zaak, én je wil al meteen één of meerdere medewerkers aanwerven. Geen tijd voor dat laatste? Acerta zorgt ervoor dat je al je verplichtingen tegenover je werknemers nakomt. Zo kan jij je volledig toespitsen op je zaak.

Certificaat voor de overname van een handelszaak

Neem je als starter een bestaande handelszaak over? Strak plan! Maar wat als de overdrager nog sociale en/of belastingschulden heeft? In bepaalde gevallen moet jij daar als overnemer voor opdraaien. Absoluut te vermijden dus. Acerta doet er alles aan om je daarbij te helpen.

Als buitenlander ondernemen in België

Dankzij de Europese Dienstenrichtlijn die sinds eind 2009 het vrij verkeer van diensten waarborgt, kunnen starters in spe terecht bij één centraal aanspreekpunt in elke Europese lidstaat. Je one-stop-shop in België heet Acerta!

Juridische bijstand voor starters

Als starter bereid je je best zo goed mogelijk voor, ook juridisch. De kans dat je tijdens je loopbaan als zelfstandige te maken zal krijgen met juridische problemen is immers reëel. Met een aansluiting Juridische Bijstand krijg je juridische bijstand en advies op maat van starters en zelfstandigen. Hiervoor betaal je slechts 164,46 euro (excl. btw). Deze kost is eenmalig, zonder bijkomende administratieve kosten én is bovendien fiscaal aftrekbaar als beroepskost.