Juridische Bijstand & Advies voor starters

Als starter bereid je je best zo goed mogelijk voor, ook juridisch. De kans dat je tijdens je loopbaan als zelfstandige te maken zal krijgen met juridische problemen is immers reëel. Denk bijvoorbeeld aan een zakelijk geschil met een leverancier of een klant die je facturen niet betaalt. Elke zelfstandige krijgt hier wel eens mee te maken, en je wil er dan zeker niet alleen voor staan.

Acerta biedt jou de oplossing: een lidmaatschap Juridische Bijstand en Advies, in samenwerking met partner SDZ (de Interprofessionele federatie voor zelfstandige ondernemers). SDZ biedt het hele jaar door  juridisch advies en bijstand aan op maat van starters en zelfstandigen. Als starter bij Acerta geniet je in 2021 van een zeer voordelig tarief van slechts 90 euro (i.p.v. 190 euro) voor een lidmaatschap Juridische Bijstand en Advies van één jaar. Bovendien is dit bedrag volledig fiscaal aftrekbaar. 

Wat houdt je lidmaatschap Juridische Bijstand & Advies in?

Juridisch advies en bijstand

Inning van schuldvorderingen

Bijstand opmaak contracten

1. Juridische advies en bijstand

Reken op een team van specialisten die jou juridisch advies geven in alle domeinen via telefoon, consultaties of per brief.  Ze staan je ook bij in jouw specifieke dossiers, zoals huurgeschillen, contractuele geschillen, onbetaalde rekeningen, problemen met concurrenten en klanten.

Ze helpen je bij alle geschillen, zowel privé als professioneel. Deze juridische bijstand is onbeperkt, ongeacht het aantal gevraagde tussenkomsten.

Annick D. is apotheker. Op een dag beslist haar gemeente om openbare werken uit te voeren in haar straat, waardoor haar klanten de apotheek zeer moeilijk kunnen bereiken gedurende een aantal maanden. Ze riskeert haar zaak te moeten sluiten. Als lid van het SDZ kon ze de hulp van de juridische dienst inroepen. Die heeft voor haar betalingsfaciliteiten aangevraagd bij haar schuldeisers. Bovendien heeft het SDZ de gemeente aangeschreven om ervoor te zorgen dat de toegang tot de apotheek zou worden verbeterd.

2. Inning van schuldvorderingen

Je krijgt ondersteuning van een deurwaarderskantoor, dat zich belast met het invorderen van jouw facturen, zonder daarbij hoge kosten aan te rekenen. Bovendien neemt het SDZ een deel van de kosten voor haar rekening.

Een klant stelt de betaling van zijn factuur steeds maar uit of weigert te betalen? Je stuurt je aanvraag tot invordering naar het SDZ per brief of e-mail, samen met je onbetaalde facturen en algemene verkoopvoorwaarden. De juridische dienst van het SDZ bereidt je dossier voor, en geeft het vervolgens door aan de deurwaarder.

  • Indien je de hoofdsom van je vordering terugbetaald krijgt dankzij de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder, betaal je hem slechts een klein forfaitair bedrag van minder dan 30 euro (2019).
  • Indien je klant niets betaalt, neemt het SDZ de kosten van de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder ten laste. Dit houdt in: de eerste brieven verstuurd door de gerechtsdeurwaarder (eerste ingebrekestelling) én het beheer van de reacties van je klant voor haar rekening.
  • Indien je een meer verregaande tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder wenst, nog steeds in het kader van een minnelijke invorderingsprocedure, is dat mogelijk, tegen betaling van een gereduceerd bedrag van 30 euro (excl. btw). De gerechtsdeurwaarder zal dan een persoonlijk bezoek aan jouw schuldenaar uitvoeren, en onderzoeken of die solvabel is om de verschuldigde som te betalen.
  • Als de minnelijke invordering niet succesvol is, kan het een oplossing zijn om de schuldenaar voor de rechtbank te dagvaarden, en te laten veroordelen om je terug te betalen. De dagvaarding wordt door de gerechtsdeurwaarder tegen het wettelijke tarief gefactureerd. Dat bedrag wordt echter toegevoegd aan de schuld van jouw klant en valt jou dus niet ten laste. Voor de oninvorderbare dossiers geeft de gerechtsdeurwaarder jou een attest van insolvabiliteit waarmee je jouw boekhoudkundige posten efficiënt kan afsluiten.

3. Bijstand opmaak contracten

Heb je voorbeelden nodig van een handelshuurovereenkomst, bestek, factuur of algemene verkoopsvoorwaarden. Je kan allerlei voorbeeldcontracten opvragen.

Dankzij het SDZ zijn mijn algemene verkoopsvoorwaarden juridisch onaanvechtbaar.

Anouchka Van de Wiele, Mechelen
Neem een lidmaatschap Juridische Bijstand & Advies

Neem een lidmaatschap Juridische Bijstand & Advies

Wil jij het hele jaar door kunnen genieten van onbeperkt juridische bijstand en advies, zowel op profesionneel vlak als privé? Laat dan je gegevens achter en we bezorgen je zo snel mogelijk de nodige informatie om je lidmaatschap te activeren. 

Activeer je lidmaatschap Meer informatie